Søk i www.turer.no via Google:
KULTURMINNE

SteinrøyserEn tur i skogen kan by på mange oppdagelser, kulturminner er det mange av, hvis du vet hvor de kan være og hva du skal se etter. Kulturminnene er ikke plassert tilfeldig i skogen, bak hvert enkelt kulturminne ligger det planlegging og vurderinger. Hva kreves f.eks av naturlige forutsetninger for å brenne trekull eller dyrke korn?
Det er mulig å ”lese” landskapet hvor eventuellt disse rydningsrøysene var, som kan være spor etter jordbruk fra jernalderen og middelalderen. Røysene fordeler seg fra ca 100 og opp til ca 750 meter over havet. De aller fleste røysene ligger i sørvendte skråninger. Dette gir maksimalt med sol og tidlig snøsmelting, enn ellers i skogen.
Samtidig var jordflekkene gjennom vekstsesongen ikke så utsatt for frost og tåke. Det kan virke som plasseringen av røysene i forhold til sol og lokalklima har vært viktigere enn høyden over havet.
Røysene finnes spredt i alle landskapstyper, også ved dagens gårdsbebyggelse. Røysene er ikke alltid like lette å se, men våren er en fin tid før det blir altfor mye grønn vegetasjon som hindrer for innsynet.
Dette er en spennende hobby der en stadig lærer mer om både terrenget en går i, kulturminnene og de som levde før oss.