ef="scripts/tursider.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
     
Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Krokvann rundt

Denne turen hadde vi utgangspunkt Fossingveien, Skarbomyra. Et godt stykke på veien tar vi av inn Kjærlighetsmyra forbi Bjorkjenn og ned til Krokvann. Det går en gammel vei, mulig det er i forbindelse med et liten jerngruve/brudd som ligger ved Krokvann. Den er merket av som 107 på gruvesidene, men har ikke sett den selv. Fra Krokvann går det et fint tråkk langs vannet i ett flott skogsterreng. Tråkket fører oss til tømmerhytta ved Krokvann, som under krigen ble brukt til å skjule flyktninger under krigen. Her er det også en fantastisk odde i Krokvann, må bare ha en pause her. Vi går videre og tar første til høyre, men denne veien stoppet i enden av vannet. Vi gikk tilbake og rundet Liatjenna, retning Rullemyr. Vi tar av til høyre før vi kommer så langt. Vi går mot Solli. Her kommer vi inn på vei. Vi tar en avstikker bort til leirplassen ved Krokvann. Det går sti fra Krokvannsbekken. Resten av turen går på vei ned til Skarbomyra. Hele turen går på stier og gamle veier. Må vel regne 3-4 timer.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Krokvann.

Anette på Kjærlighetsmyra..

Bjorkjenn.

Krokvann.

Krokvann.

Tømmerhytta ved Krokvann.

Rundt Krokvann.