Klikk på en av de blå knappene for å se hvor vannpostene sto.
 

1869 ble arbeidet med det nye vannverket på Mian påbegynt, og 1870 ble det tatt i bruk, men det var ikke helt ferdig før i 1871. Byen trengte mere vann etter hvert. I 1893 ble det nye vannverket på Sjåen (Sjådammen) påbegynt og sto ferdig i 1895. Det er hugget inn årstallet i steinmuren på demningen.I byen rundt 1914 -1915 var det 50 vannposter og 350 private vanninntak. Frem mot andre verdenskrig var det i alt 98 vannposter i byen. Jeg har til nå funnet 16 vannposter. Det er 12 av de gamle postene av TYPE A og 4 stykker av TYPE B. Det er snart ikke flere gamle vannposter igjen. Vannpostene var ofte møtesteder for småprat og sladder i gamle tider.
     

2004 - 2005