Søk i www.turer.no via Google:
FORSAND KOMMUNE

KjeragKjerag er 1000 meter hø y og er det hø yeste langs Lysefjorden. Kjeragplatået finner du innerst i Lysefjorden. Fra parkeringsplassen ved Ø ygardsstølen går det vardet lø ype hø ydeforskjell på 570 m. Ca 2 timer å gå opp.

Foto: Jan Bohlin

Kart: 1313 III Lyngsvatnet