Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

HullerøyaFår å komme til Hullerøya eller Hulløen som det egentlig heter, må man starte fra Brødløs gå over Oterhei på vei/sti. Det er en liten bru over til Hullerøya. Det ligger noen gamle gruver på veien. Det var to boplasser på øya, øvre og nedre Hulløen. Høyeste punkt er på 122 m.o.h.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Hulløen.

Hulløen.

Hulløen.

Ytre Hulløy.

Ytre Hulløy.

Ytre Hulløy.

Ytre Hulløy.
 
kartutsnitt