Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

HovstølenDen ble gitt i gave til speiderne av Turistforeningen høsten 1971 mot at de overtok gjelden som var igjen på hytta, som var kr.1200 kroner. Speiderne hadde en stri tørn med å fikse opp hytta, som hadde stått tom siden slutten av 50-åra. Den ble offisielt åpnet 28. oktober 1972. Det ble innvilget 10.000 til speiderne av Idretts- og ungdomsutvalget. Dette beløpet var nok til å dekke mesteparten av utgifter til materialer. Turistforeningen etterga også gjelden på 1200 kroner som var betingelsen for å overta hytta. Speiderne har fått seg en fin og billig plass for sine aktiviteter. Det var Jens Postmyr som var primus motor for dette prosjektet. Vet ikke hvor gammel denne hytta er, men på Hovstølen har det vært boplass i flere hundre år tilbake. Hytta har trolig vært et våningshus. Kragerø og Oppland Turistforening kjøpte Hofstølen av eieren Holtane i 1947. Nå er Kragerødistriktets nordmarka lagt sa daværende formann i turistforeningen Erik Krafft. De gikk i gang med å restaurere hytta, og brukte den til slutten av 50-årene. I 1965 tok foreningen fatt på den nye turisthytta som de har nå, og den gamle ble mer og mer forfallen. I dag eies den i et fellesskap med Sannidal, Helle og Kragerø Speidergruppe. Alle gruppene bruker den jevnlig til overnattinger og til dagsturer. Det har vært dugnader for å holde hytta i stand både i 2005 og 2006. De siste års bannerkonkurranser har også blitt lagt til Hovstølen.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Kragerø Turkart