Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN STØLE OG TONSTØL
NR. NAVN  
1.
Støle  
2.
Storåker  
3.
Bjønnåker  
4.
Hasseldalen  
5.
Kvernhusvollen  
6.
Kvernhusheia  
7.
Haven  
8.
Husmyr  
9.
Budokka  
10.
Omnsdokka  
11.
Bastauhola  
12.
Smieheia  
13.
Hattekra  
14.
Landduken  
15.
Middagsheia  
16.
Lille Middagsheia  
17.
Stølefeta  
18.
Fetholene  
19.
Fetholkilene  
20.
Fetbua  
21.
Duersbettangen  
22.
Døla  
23.
Holene  
24.
Kjerkeveiekerne  
25.
Rolighola  
26.
Hausane  
27.
Langåker  
28.
Vestgården  
29.

Kjerrgården

 
30.
Røykjerr  
31.
Røykjerrmyrane  
32.
Grismyr  
33.
Grismyrbakken  
34.
Postkjerr  
35.
Blautekjerret  
36.
Horntjenn  
37.
Horntjennmyra  
38.
Horntjennholta  
39.
Tykke holtet  
40.
Handlærkjerr  
41.
Treskomyra  
42.
Treskomyrdalen  
43.
Valåsen  
44.
Blautmyr  
45.
Moltemyra  
46.
Moltemyrkjerret  
47.
Ormåsen  
48.
Ormskotet  
49.
Kjerret  
50.
Lauvheia  
51.
Stølepollen  
52.
Heibøklomra  
53.
Røkleiv  
54.
Røkleivbakkane  
55.
Røkleivheia  
56.
Hestehagane  
57.
Guramyra  
58.
Helliksvann  
59.
Stølebekken  
60.
Lona  
61.
Myrane  
62.
Kjota  
63.
Igletjenn  
64.
Paradisheiane  
65.
Paradismyrane  
66.
Byttingsmyra (Øvre Byttingsmyra)  
67.
Hestmyr  
68.
Steinbru  
69.
Steinbruheia  
70.
Langmyr  
71.
Langmyrheia  
72.
Kroken  
73.
Østafor  
74.
Typoflåta  
75.
Stea  
76.
Skjæret  
77.
Det lille jordet ved Skjæret  
78.
Det store jordet ved Skjæret  
79.
Jordet ved hønsehuset  
80.
Jordet ved helleren  
81.
Rundjordet  
82.
Det lange jordet i Rundjordet  
83.
Fjella i Rundjordet  
84.
Stolpejordet  
85.
Tangåkeren  
86.
Løngkjær  
87.
Løngkjærdammen  
88.
Vessjordet  
89.
Vessjordbakken  
90.
Kjerra  
91.
Nybråte  
92.
Sofaen  
93.
Storåker  
94.
Storåkerheia  
95.
Bakkane  
96.
Bjønndalen  
97.
Bjønndalsmyra  
98.
Spøkelsbakken (Spøkelsesbakken)  
99.
Lillefet  
100.
Nottingshol  
101.
Karten  
102.
Byttesheia  
103.
Det store kjæret  
104.
Den store myra  
105.
Hagen  
106.
Hageheia  
107.
Hagefossen  
108.
Bråten  
109.
Flåta  
110.
Stavsenga  
111.
Stavsengbakken  
112.
Kollbergvaet  
113.
Salfjell  
114.
Vikene  
115.
Klossvika  
116.
Klossvikdalen  
117.
Stølestranda  
118.
Elvodden  
119.
Dampskipskaia  
120.
Knaggen  
121.
Stampa  
122.
Hampmyra  
123.
Hampmyrkjerret  
124.
Hampmyrduken  
125.
Strandmyrduken  
126.
Brønnekra  
127.
Fløyheia  
128.
Trekanten  
129.
Drithola  
130.
Strandmyra  
131.
Mørke svingen  
132.
Tengelsstein  
133.
Gåsmyr  
134.
Bronåsen  
135.
Lågkjerr  
136.
Leirhola  
137.
Lilleste  
138.
Storste  
139.
Kjøreveien  
140.
Ordalen  
141.
Ordalslia  
142.
Ordalshølen  
143.
Skåtkjerr  
144.
Øygarden  
145.
Tollhommen  
146.
Stølefjorden  
147.
Hvittskjær  
148.
-  
149.
-  
150.
Tonstøl  
151.
Sletta  
152.
Kalvehagen  
153.
Stabbestadåker  
154.
Lona  
155.
Stølemyra  
156.
Tånnsbærhaugen  
157.
Omnsåker  
158.
Fløyheia  
159.
Under Stølåsen  
160.
Dipelen  
161.
Tresnuta  
162.
Myra  
163.
Tollterhaugen  
164.
Apaldokka  
165.
Reina  
166.
Hagen  
167.
Bastauekra  
168.
Rinden  
169.
Rindeheia  
170.
Kloppene  
171.
Skrubbholtet  
172.
Hasseldalen  
173.
Hasseldaltjenna  
174.
Hasseldalliane  
175.
Tjennmyra  
176.
Tjennmyrtjenna  
177.
Tjennbakken  
178.
Tjennkroken  
179.
Haukefjell  
180.
Hampekjerr  
181.
Bøykarhola  
182.
Tonstølbekken  
183.
Nilsdal  
184.
Nilsdalsmyra  
185.
Lille Helvete  
186.
Steindammen  
187.
Høydalen  
188.
Vinterkjerr  
189.
Småmyrane  
190.
Glabakk  
191.
Haraldsmyr  
192.
Masskjerr  
193.
Masskjerrheiane  
194.
Masskjerrknuten  
195.
Røkleiv  
196.
Røkleivmyra  
197.
Eikekjerr  
198.
Eikekjerrknuten  
199.
Trestikkeldalen  
200.
Flatane  
201.
Areidalen  
202.
Areidalsheia  
203.
Tjærehjellmyra  
204.
Stormyr (Gamle Stormyr)  
205.
Stormyrholtet  
206.
Stormyrsteane  
207.
Stormyrgreinen  
208.
Stutekollane  
209.
Dypmyr  
210.
Dypmyrhesten  
211.
Våssved  
212.
Våssvedkollen  
213.
Våssvedmyra  
214.
Grønnsvik  
215.
Grønnsvikkleiva  
216.
Svartskjær  
217.
Steinmølen  
218.
Bumyr  
219.
Langmyr  
220.
Blåbærdokka  
221.
Grishola  
222.
Myrhola  
223.
Myrholmyra  
224.
Moltekjerr  
225.
Kartmyr  
226.
Rapetjenn  
227.
Grokjerr  
228.
Grokjerrfossen  
229.
Stølåsen  
230.
Stølehella  
231.
Tonstølbakken  
232.
Stormyr  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.