Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN STABBESTAD
NR. NAVN  
1.
Stabbestad  
2.
Vestre Stabbestad  
3.
Stabbestadlia  
4.
Stabbestadmyra  
5.
Svartskjær  
6.
Ytre Rossvika  
7.
Rossvikkleiva  
8.
Katinkabakken (Katinkahøyda)  
9.
Grushola  
10.
Hestehagen  
11.
Elgestien  
12.
Lindhøyda  
13.
Aron  
14.
Moses  
15.
Paradisbukta  
16.
Åpenbaringen  
17.
Mørkhol  
18.
Mørkholodden  
19.
De gule skjæra  
20.
Bakeren  
21.
Anton  
22.
Fjella  
23.
Sandtørka  
24.
Katta  
25.
Hestfjord  
26.
Pannodden  
27.
Myrbrygga  
28.
Treskohola  
29.
Bryggebakken  
30.
Gåsedammen  
31.
Stordammen  
32.
Rosedalen  
33.
Tempellund  
34.
Vinrankene  
35.
Lovises have  
36.
Anettes have  
37.
Langjordet  
38.
Breijordet  
39.
Ingolfbakken  
40.
Nordbekk  
41.
Kubeita  
42.
Turilsjorde  
43.
Haugen  
44.
Sandvika  
45.
Sandvikkleivane  
46.
Kvernane  
47.
Kvila  
48.
Flatane  
49.
Bakke  
50.
Stykket  
51.
Gunnulvsvann  
52.
Gunnulvsåsen  
53.
Tjennabakken  
54.
Store Bukta  
55.
Lille Bukta  
56.
Støa  
57.
Brodtkorbsvingen  
58.
Wiborgheia  
59.
Wiborgtjenna  
60.
Dammen  
61.
Støyten  
62.
Ishustomta  
63.
Utsikten  
64.
Mauerveien  
65.
Dunken  
66.
Marens hvilestol  
67.
Tjennmyra  
68.
Grønnkjerr  
69.
Bjørkholtdammen  
70.
Ausa  
71.
Blautmyr  
72.
Kleivmyra  
73.
Vadmelsstampen  
74.
Bjørkeholtet  
75.
Orrmyra  
76.
Steinmann  
77.
Steinmannsheia  
78.
Heibøveien  
79.
Skosteinen  
80.
Vrestestein  
81.
Bukkhornsvingen  
82.
Tonstølveien  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.