Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN PORTØR
NR. NAVN  
1.
Portør  
2.
Gamle Portør  
3.
Portørenga  
4.
Portørengsdalen  
5.
Nordre Portør  
6.
Portørmyra  
7.
Portørtangen  
8.
Portørhavna  
9.
Havnebåen  
10.
Stuene  
11.
Skolehustomta  
12.
Betjentemuren  
13.
Tillabåen  
14.
Kommunebrygga  
15.
Buskjæret  
16.
Vaplassen  
17.
Odden  
18.
Båtodden  
19.
Bedehustomta  
20.
Breiheia  
21.
Brønnjordet  
22.
Tønna  
23.
Tønneheia  
24.
Vakthusheia  
25.
Stjerna  
26.
Angerskleiva  
27.
Blekmyra  
28.
Blekmyrholet  
29.
Griegs andedam  
30.
Høyda  
31.
Løvsalen  
32.
Frubærkjerret  
33.
Myrvalen  
34.
Myrvalbrønnen  
35.
Blåbærsteinrøysa  
36.
Nordheiane  
37.
Sjømoen  
38.
Palten  
39.
Breivoll  
40.
Breivolldalen  
41.
Langkjerr  
42.
Orkjerr  
43.
Sevekjerr  
44.
Hjemjordene  
45.
Holmejordene  
46.
Ansteinsvalen  
47.
Inngjerdte myra  
48.
Trolldalen  
49.
Store heia  
50.
Store kjerret  
51.
Nordjordet  
52.
Haven  
53.
Kreppa  
54.
Trekanten  
55.
Løkka  
56.
Løkkebakken  
57.
Løkkheia  
58.
Hola  
59.
Sommærfjøsmuren  
60.
Brokheller  
61.
Vestre Brokheller  
62.
Østre Brokheller  
63.
Brokhellerholet  
64.
Brokhellerdalen  
65.
Brokhellerdalen  
66.
Jensemyra  
67.
Brunsvikbukta  
68.
Trappa  
69.
Torskeskjær  
70.
Kolgryta  
71.
Skredderen  
72.
Fransmann  
73.
Smesans hol  
74.
Kristen Vikens gap  
75.
Per Kjerras båe  
76.
Mørkholmen  
77.
Mørkholmpynten  
78.
Myrstranda  
79.
Tjæreskjæret  
80.
Larsholmen  
81.
Larsholmrabben  
82.
Larsholmbukta  
83.
Nordre Larsholmskjæra  
84.
Gallionskjær  
85.
Lanternskjær  
86.
Røverhavna  
87.
Røverhavnholet  
88.
Tangane  
89.
Tangemyra  
90.
Tangeskjæra  
91.
Tangebåen  
92.
Langemann  
93.
Langemannsholet  
94.
Myrholet  
95.
Vestre Myrhol  
96.
Østre Myrhol  
97.
Myrholmen  
98.
Slette berget  
99.
Terningen  
100.
Lille Terningen  
101.
Terningsteinen  
102.
Terningstøtta  
103.
Egget  
104.
Gapet  
105.
Urene  
106.
Møkra  
107.
Fjøsheia  
108.
Anne Marjas odde  
109.
Kvernskjær  
110.
Dynga  
111.
Saulekilen  
112.
Gamlestuene  
113.
Ginas odde  
114.
Torsvik  
115.
Torsvikvalen  
116.
Skjærreiret  
117.
Korsholmen (Holmen)  
118.
Korssundet  
119.
Bakholet  
120.
Breibukta  
121.
Lille Breibukta  
122.
Skarvsett  
123.
Askholmen  
124.
Rabben  
125.
Båtsund  
126.
Båtsundholmen  
127.
Båtsundskjæra  
128.
Bestefarsskjær  
129.
Urholmen  
130.
Lille Urholmen  
131.
Urholmskjær  
132.
Lille Urholmskjær  
133.
Rognholmen  
134.
Garnholmen  
135.
Daumann  
136.
Ballastplassen  
137.
Båtskjær  
138.
Navnløs  
139.
Vabbeskjær  
140.
Hummerskjær  
141.
Søndre Sunda  
142.
Teineholmane  
143.
Teineholmskjær  
144.
Bringebærholmen  
145.
Brentholmen  
146.
Palmen  
147.
Palmesund  
148.
Palmeskjær  
149.
Fillefanten  
150.
Flatskjæra  
151.
Flatskjærbukta  
152.
Rødderane  
153.
Rødderbrottet  
154.
Blindbåen (Knuts båe)  
155.
Dapholmane  
156.
Dapholmsundet  
157.
Kloveskjær  
158.
Kongebåen  
159.
Kattegat  
160.
Kattegatskjær  
161.
Berggyltskjær  
162.
Lakseskjæra  
163.
Styrmannsholmen  
164.
Styrmannsholmbåen  
165.
Tjenna  
166.
Ørna  
167.
Skandinavien  
168.
Runde skjæret  
169.
Svartskjæra  
170.
Hollenderbåen  
171.
Hund  
172.
Vestre Knatten  
173.
Østre Knatten  
174.
Vestre brott  
175.
Kapbåen  
176.
Sandbåen  
177.
Sandbårenna  
178.
Blekkspruthausen  
179.
Flaggerne  
180.
Tviskjæra  
181.
Skuteløpet  
182.
Båen  
183.
Renna  
184.
Hallen  
185.
Haken  
186.
Flatskjærhausen  
187.
Portørhausen  
188.
Skarrholmhausen  
189.
Kollberg på Hollenderholmen/Gruodden  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.