Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN ØRVIK
NR. NAVN  
1.
Ørvik  
2.
Ørvikbukta  
3.
Gården  
4.
Storåker  
5.
Klommerhagen  
6.
Smiheia  
7.
Øvrejordet  
8.
Nordjordet  
9.
Nordjordbukta  
10.
Haven  
11.
Smitangen  
12.
Garnvinna  
13.
Vestrestrand  
14.
Vestrestrandbukta  
15.
Stupet  
16.
Grishola  
17.
Tveita  
18.
Nordtveita  
19.
Tveitbakken  
20.
Salvessaga  
21.
Trøa  
22.
Trøhalsen  
23.
Trøåsen  
24.
Kuholmen  
25.
Stupholmen  
26.
Langvarp  
27.
Lille Langvarp  
28.
Langvarpbukta  
29.
Låven  
30.
Nordrestrand  
31.
Furrulund  
32.
Fredriks (Fredriks hus)  
33.
Fredriks odde  
34.
Dritsund  
35.
Dyna  
36.
Puta  
37.
Sletta  
38.
Bråtebakken  
39.
Nybråten  
40.
Hestehagen  
41.
Grua  
42.
Ola Danielsen (Ola Danielsens odde)  
43.
Båen  
44.
Knipsundet  
45.
Rønningen  
46.
Rønningskjæra  
47.
Apalvika  
48.
Broen  
49.
Røsla  
50.
Stampen  
51.
Bekkedalen  
52.
Sandsteane  
53.
Skaggedalen  
54.
Hengeheia  
55.
Hengemyra  
56.
Sjømannsheia  
57.
Lågårsmyra  
58.
Lågårsmyrhelleren  
59.
Sølvkjerra  
60.
Tjennmyra  
61.
Tjennmyrtjenna  
62.
Geitebergheia  
63.
Skjelevoll  
64.
Liveien  
65.
Kjerna  
66.
Stranda  
67.
Saulebukta  
68.
Gunnhildkjerr  
69.
Tistilkjerr  
70.
Gærnmyr (Gærnemyr)  
71.
Ola Danielsens plass (Plassen)  
72.
Leåker (Midtstykket)  
73.
Hasleidet  
74.
Hasleidjordet  
75.
Hasleidodden  
76.
Hasleidbuktene  
77.
Holland  
78.
Tangane  
79.
Tanganheia  
80.
Lauvika  
81.
Den store steinen  
82.
Laholmen  
83.
Ringskjær  
84.
Solholmen  
85.
Kjeholmen  
86.
Kjeholmsundet  
87.
Moldholmen  
88.
Mellomkjerr  
89.
Trekanten  
90.
Østre Bråte  
91.
Vestre Bråte  
92.
Bestefarsbetane  
93.
Middagsheia  
94.
Rørekra  
95.
Liråker  
96.
Haugen  
97.
Styggkjerr  
98.
Bjønndalen  
99.
Nedre Bjønndalen  
100.
Ørviklia  
101.
Kjerret  
102.
Kjørselmyr  
103.
Tverrmyra  
104.
Espehalsen  
105.
Espevika  
106.
Bryggebakken  
107.
Hagen  
108.
Venna  
109.
Vinterbukta  
110.
Selskjær  
111.
Pannekaka  
112.
Egget  
113.
Lyngodden  
114.
Villaen  
115.
Villabekken  
116.
Moane  
117.
Vrakvika  
118.
Jons myrær  
119.
Skotet  
120.
Rossvika  
121.
Bråten  
122.
Nybrottet  
123.
Kjerret  
124.
Skråfjellet  
125.
Flata  
126.
Dalen  
127.
Solberg  
128.
Solbergheiane  
129.
Båen  
130.
Dypsund  
131.
Grunnsund  
132.
Teineskjær  
133.
Midtfjordskjær  
134.
Kilsfjorden  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.