Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN LEVANGSSKAUEN
NR. NAVN  
1.
Øygården  
2.
Øygårdsstranda  
3.
Øygårdskleiva  
4.
Øygårdsbakken  
5.
Øygårdsheiane  
6.
Rundøygård  
7.
Fjøsbakken  
8.
Døla  
9.
Bjoråsbakken  
10.
Sommærfjøsjordet  
11.
Karens myr  
12.
Heftodden  
13.
Fiskærodden  
14.
Edvarts holme  
15.
Karens holme  
16.
Tryteholmen  
17.
Apalstranda  
18.
Bjoråsen  
19.
Bjoråsheia  
20.
Bjoråsknuten  
21.
Bjoråsknutkjerret  
22.
Hareposten  
23.
Grua  
24.
Liland  
25.
Gamle-Liland  
26.
Lilandsdalen  
27.
Lilandsskotet  
28.
Lilandsheiane  
29.
Lilandsveien  
30.
Lilandsbakkane  
31.
Høydejordet  
32.
Leivann  
33.
-  
34.
-  
35.
Skaudalen  
36.
Kolmekjerra  
37.
Hulleheia  
38.
Styggeiksdalen  
39.
Sagmerra  
40.
Ospeholtet  
41.
Bergs hammær  
42.
Orholtet  
43.
Levangsdalen  
44.
Levangsdalssletta  
45.
Levangsdalskilen  
46.
Levangsdalskjerra  
47.
Bryggerhussletta  
48.
Olla  
49.
Bakkane  
50.
Nylandsmyra  
51.
Hestehagen  
52.
Vinterkjerra  
53.
Jordbærstein  
54.
Donvollen  
55.
Donvolldalen  
56.
Donvollbakkane  
57.
Leirbakken  
58.
Siljejordet  
59.
Godthol  
60.
Hverdagsnesa  
61.
Hummelen  
62.
Skaujordet på Donvollen  
63.
Leirhola  
64.
Askekjerra  
65.
Orekjerra  
66.
Orekjerrheiane  
67.
Det vestre holet  
68.
Osperønningane  
69.
Tollheia  
70.
Asles stykke  
71.
Nybø  
72.
Søndre Nybø  
73.
Nybøslåtta  
74.
Nybøtjenna  
75.
Nybøbakkane  
76.
Østre enden  
77.
Bråten  
78.
Almekra  
79.
Askebukta  
80.
Kvihaugen  
81.
Kvihaugkleiva  
82.
Kvihaughelleren  
83.
Hellerheia  
84.
Vaskærdammen  
85.
Fjellmyra  
86.
Langkjerr  
87.
Løstølmyra  
88.
Nordjordet  
89.
Plomekra  
90.
Nedre Hagen  
91.
Dyngejordet  
92.
Skaujordet  
93.
Bjønndalen  
94.
Bjønndalsheia  
95.
Livets bråte  
96.
Flistråkka  
97.
Solbergmyra  
98.
Solbergknuten  
99.
Solbergkjerret  
100.
Korsmyr  
101.
Øvre Korsmyr  
102.
Korsmyrkleiva  
103.
Korsmyrkjerret  
104.
Korsmyrhelleren  
105.
Solbakken  
106.
Rundbakken  
107.
Fjøsbakken  
108.
Lauvbakken  
109.
Vestre Lauvbakken  
110.
Vestbekk  
111.
Høydalen  
112.
Hubroknuten  
113.
Øverland  
114.
Langliane  
115.
Langlibråten  
116.
Langlibråtmyra  
117.
Langlibråtstranda  
118.
Langliskotet  
119.
Bergets topp  
120.
Røykjerra  
121.
Ingerkjerra  
122.
Dapen  
123.
Renna  
124.
Grandalen  
125.
Grandalsheia  
126.
Tverrdalen  
127.
Tjuvhelleren  
128.
Tjuvhellermyra  
129.
Tjuvhellerheia  
130.
Tjuvhellerknuten  
131.
Rollingane  
132.
Venmyr  
133.
Venmyrkleiva  
134.
Venmyrdekkene  
135.
Helleren  
136.
Hellerheia  
137.
Hellermyra  
138.
Hellermyrtjenna  
139.
Orkilen  
140.
Mellommyra  
141.
Middagsheia  
142.
Tjærefjellet  
143.
Mærheia  
144.
Bryggerhuskleiva  
145.
Bjønnehiet  
146.
Sommærfjøsbakken  
147.
Stykket  
148.
Kroken  
149.
Stea  
150.
Dukane  
151.
Fløyheia  
152.
Lille Fløyheia  
153.
Bastukleiva  
154.
Gravhola  
155.
Der nord  
156.
Fluet  
157.
Eidsdalskleiva  
158.
Sledekjerra  
159.
Vennemyra  
160.
Asles Vennemyr (Valmars myr)  
161.
Vennemyrheia  
162.
Olas skot  
163.
Eidsdalen  
164.
Eidsdlasknuten  
165.
Eidsdalsslåtta  
166.
Eidsdlasskotet  
167.
Jordet  
168.
Kjøkkenet  
169.
Moltemyrlia  
170.
Moltemyrheia  
171.
Salves dal  
172.
Mørkvannsdalen  
173.
Langmyr  
174.
Langmyrmyra  
175.
Langmyrheia  
176.
Langmyrveien  
177.
Skaujordet  
178.
Bekkeseget  
179.
Paraplyen  
180.
Godmyr  
181.
Godmyrdalen  
182.
Hoggtjenn  
183.
Hoggtjenndalen  
184.
Hoggtjennknuten  
185.
Spetdalen  
186.
Spetdalsmyra  
187.
Spetdalskleiva  
188.
Faulleiken  
189.
Skarktjenn  
190.
Rundtjenn  
191.
Størrkjerr  
192.
Husmyrane  
193.
Dapen  
194.
Hammen  
195.
Slåtta  
196.
Asles slåtta  
197.
Holmen  
198.
Mørkkjerr  
199.
Mørkkjerrknuten  
200.
Skotmyr  
201.
Lille Skotmyr  
202.
Skotmyrkjerra  
203.
Skotmyrknuten  
204.
Gurines bru  
205.
Fløyheia  
206.
Løstøl  
207.
Løstølskotet  
208.
Løstølbekken  
209.
Løstølknuten  
210.
Løstøllia  
211.
Stubbekastet  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.