Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN LEVANG
NR. NAVN  
1.
Levang  
2.
Levangsheia  
3.
Levangskilen  
4.
Levangsbukta  
5.
Sletta  
6.
Fjøsbakken  
7.
Norisåker  
8.
Sjømoen  
9.
Rønningen  
10.
Nordre Rønningen  
11.
Gamle-Rønningen  
12.
Bryggerhusbakken  
13.
Grindledbakken  
14.
Grindledholet  
15.
Feta  
16.
Hagen  
17.
Smieheia  
18.
Langjordet  
19.
Jettegrytheia  
20.
Bryggerhusjordet  
21.
Langåker  
22.
Lefshaugen  
23.
Det store jordet  
24.
Huldergården  
25.
Bjørkflekken  
26.
Panoramafjellet  
27.
Galterheia  
28.
Fjøsmyra  
29.
Stuthola  
30.
Ekerne  
31.
Ekerkjæret  
32.
Ekerbukta  
33.
Langåker  
34.
Ospedokka  
35.
Strandjordet  
36.
Preståsen  
37.
Kraken  
38.
Ura  
39.
Torskjær  
40.
Torskjærbakken  
41.
Barnepikeveien  
42.
Skiferheia  
43.
Ørsvikkleiva  
44.
Urkjerra  
45.
Strandåker  
46.
Leirdalen  
47.
Leirdalskleiva  
48.
Leirdalsbukta  
49.
Ønnvikene  
50.
Ønnvika  
51.
Ønnvikodden  
52.
Ønnvikdalen  
53.
Flintodden  
54.
Flintoddsundet  
55.
Smifet  
56.
-tangen  
57.
-odden  
58.
-kjerret  
59.
Tomtene  
60.
Hestehagen  
61.
Tisterhola  
62.
Garnodden  
63.
Kaffiheia  
64.
Bråten  
65.
Veibø  
66.
Veibøbakken  
67.
Orkjerra  
68.
Kilekjerr (meget usikkert navn)  
69.
Kjerret  
70.
Kruslekjerr  
71.
Akavikkjerr  
72.
Akavikkjerrbakken  
73.
Valfjell  
74.
Valfjellmyra  
75.
Udalen  
76.
Knetkjerra  
77.
Knetkjerrkrysset  
78.
Knetkjerrjordet  
79.
Jensehola  
80.
De brente heiane  
81.
Vinterkjerrbakken  
82.
Smørøyet  
83.
Peders vei  
84.
Jordbærstein  
85.
Granstykket  
86.
Vinterkjerrmyra  
87.
Vinterkjerrbakkane  
88.
Myra  
89.
Nybøjordet  
90.
Moltemyra  
91.
Orkjerra  
92.
Lyngmyr  
93.
Lyngmyrbakken  
94.
Knutsmyr  
95.
Storveiskjerr  
96.
Storveiskjerrbakken  
97.
Bråten  
98.
Hønsehusbakken  
99.
Nygårdsbakken  
100.
Skjorta  
101.
Døla  
102.
Levangsdalsbakken  
103.
Sletta  
104.
Bjønndalen  
105.
Sommærfjøset  
106.
Myra  
107.
Langduk  
108.
Myrduken  
109.
Dokka  
110.
Seildammen  
111.
Seildamheia  
112.
Sørpa  
113.
Sørpeduken  
114.
Styggkjerr  
115.
Eikebakken  
116.
Tømra  
117.
Løebakken  
118.
Fløyheia  
119.
Låvehaugen  
120.
Kleiva  
121.
Kleivjordet  
122.
Revehiet  
123.
Hvilesteinen  
124.
Haralds hage  
125.
Haralds hagemyra  
126.
Hullheia  
127.
Possmyr  
128.
Kukjerr (usikkert navn)  
129.
Kukjerrknuten  
130.
Huskærkjerret  
131.
Ramsedalen  
132.
Hestehagen  
133.
Skotet  
134.
Evenses liær  
135.
Fliskjerr  
136.
Gråssmarka  
137.
Gråssmarkkjerret  
138.
Lyngmyrkilen  
139.
Lyngmyrbakkane  
140.
Lyngmyrheia  
141.
Langemyr  
142.
Langmyrheia (Bråtens Langmyrhei)  
143.
Langmyrheia (Nygårds Langmyrhei)  
144.
Nygård  
145.
Nygårdstjenna  
146.
Tjennheia  
147.
Bortunder heia  
148.
Kirsebærheia  
149.
Dalen  
150.
Damheia  
151.
Kreppa  
152.
Fjøsjordet  
153.
Sletta  
154.
Kilden  
155.
Taraldshei  
156.
Taraldsdape  
157.
Engedalen  
158.
Engedlasmyra  
159.
Langkjærheia  
160.
Langkjærbakken  
161.
Rømmerkjæret  
162.
Første Rømmerkjærkleiva  
163.
Andre Rømmerkjærkleiva  
164.
Trollvann  
165.
Trollvannsheiane  
166.
Trollvannsbekken  
167.
Bjørkkjæra  
168.
Nedre Bjørkkjæra  
169.
Finnduken  
170.
Myra  
171.
Steet  
172.
Østre ste  
173.
Furrjordet  
174.
Kjelleren  
175.
Dalen  
176.
Dalsmyra  
177.
Rebba  
178.
Langkjær  
179.
Langkjærbukta  
180.
Husmuren  
181.
Hesthagen  
182.
Hesthagkjæret  
183.
Bjordammen  
184.
Lille Bjordammen  
185.
Sverdgraskjær  
186.
Sandbanken  
187.
Slåttene  
188.
Jærnesmyra  
189.
Lille Jærnesmyra  
190.
Jærnesmyrbakken  
191.
Myra  
192.
Mørkhol  
193.
Mørkholjordet  
194.
Onstadmyra  
195.
Onstadheiane  
196.
Faulemyra  
197.
Småjordene  
198.
Skavdalen  
199.
Skavdalsbukta  
200.
Skavdlasknuten  
201.
Gloppmyr  
202.
Bråten  
203.
-  
204.
Furremyra  
205.
Myra  
206.
Bærkjær  
207.
Langkjær  
208.
Postkjær  
209.
Eikestua  
210.
Lyngmyr  
211.
Sommærfjøsjordene  
212.
Dalen  
213.
Vinterveien  
214.
Vinterkjær  
215.
Ekerheiane  
216.
-  
217.
Vedalen  
218.
Heftet  
219.
Heftedalen  
220.
Heftkjær  
221.
Heia  
222.
Myra  
223.
Langkjær  
224.
Fossbråte  
225.
Einarsholmveien  
226.
Smalungen  
227.
Slåtta  
228.
Sørmarka  
229.
Breikjær  
230.
Kartmyra  
231.
Musentjennbukta  
232.
Laksholmen  
233.
Arildsholme  
234.
Vandas hole  
235.
Rødal  
236.
Røysmyr  
237.
Røysmyrstranda  
238.
Harekjær  
239.
Livsheier  
240.
Steinkorsvarden  
241.
Steinsmyrane  
242.
Bekkevika  
243.
Bekkevikstranda  
244.
Petterøene  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.