Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN LAUVDALEN
NR. NAVN  
1.
Lauvdalen  
2.
Stallbakken  
3.
Hestehagen  
4.
Kalvehagen  
5.
Hagen  
6.
Traet  
7.
Kvernhusekra  
8.
Kvernhusbekken  
9.
Mellomstykket  
10.
Lauvdalsmyra  
11.
Apaldokka  
12.
Evensstykket  
13.
Bumyr  
14.
Bumyrkilen  
15.
Reina  
16.
Jørn  
17.
Store-Jørn  
18.
Lille-Jørn  
19.
Dalane  
20.
Småmyrane  
21.
Ormekjerr  
22.
Røsandbakken  
23.
Bjønnmyra  
24.
Den store myra  
25.
Gravningen  
26.
Bjønnhallane  
27.
Bjønntjenna  
28.
Bjønnehiet  
29.
Brann  
30.
Tussemyr  
31.
Rognli  
32.
Rognliåsen  
33.
Åsen  
34.
Bjønndalen  
35.
Flatane  
36.
Lia  
37.
Myra  
38.
Gunnulvsåsen  
39.
Nytomt  
40.
Skottet  
41.
Klevene  
42.
Klevenskottet  
43.
Klevenskjerr  
44.
Klevenodden  
45.
Bjelkevika  
46.
Vestre Bjelkevika  
47.
Bjelkevikskjær  
48.
Stea  
49.
Lille Danmark  
50.
Tjuven  
51.
Hvittstein  
52.
Bjelkeviktjenna  
53.
Bjelkevikdammen  
54.
Bjelkevikbekken  
55.
Bjelkevikheiane  
56.
Jøranskjerr  
57.
Skrika  
58.
Mellomvann  
59.
Badeplassen  
60.
Vaskeplassen  
61.
Plassen  
62.
Plassdammen  
63.
Plassbekken  
64.
Plasslia  
65.
Plassbrua  
66.
Plassheia  
67.
Godmyr  
68.
Godmyrheia  
69.
Anunds øy  
70.
Knuts øy  
71.
Gloppkjerr  
72.
Åseshol  
73.
Bråten  
74.
Grasåsen  
75.
Bakåsen  
76.
Orekjerr  
77.
Bastuåsen  
78.
Vinterkjerrdalen  
79.
Snusemyr  
80.
Valen (Varen)  
81.
Sommærsmyrane  
82.
Stormyrheiane  
83.
Stormyrdalen  
84.
Bronåsen  
85.
Tomyr  
86.
Orrklovdalen  
87.
Gromyr  
88.
Gulodden  
89.
-  
90.
Skjørsvik  
91.
Skjørsvikbukta  
92.
Sommærmyra  
93.
Elisabets dal  
94.
Lange renna  
95.
Madammens jorde  
96.
Taterbakken  
97.
Ishustomta  
98.
Landvik  
99.
Landvikliane  
100.
Hasselura  
101.
Høyåsen  
102.
Blåbærtjenna  
103.
Ravntjenn  
104.
Pers dukær  
105.
Ospetangen  
106.
Saule-Karis odde  
107.
Hesten  
108.
Strømtangen  
109.
Strømtangen fyr  
110.
Strømtangmyra  
111.
Merrfua  
112.
Steane  
113.
Hatteberg  
114.
Hattebergheia  
115.
Stormyr  
116.
Vestre Stormyr  
117.
Sukkertoppen  
118.
Stordiket  
119.
Rapen  
120.
Rapheiane  
121.
Øksa  
122.
Teas furre  
123.
Ranglesvik  
124.
Leiken  
125.
Skjorta  
126.
Fengesholmen  
127.
Fengesholmbåen  
128.
Knubben  
129.
Fjordbrott  
130.
Skårflisa  
131.
Stangskjær  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.