Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN HEIBØ
NR. NAVN  
1.
Heibø  
2.
Hausen  
3.
Haven  
4.
Mortensheijordet  
5.
Kjerringbakken  
6.
Ørvikbakken  
7.
Hestejordet  
8.
Langjordet  
9.
Nepekriken  
10.
Nepekriklia  
11.
Dukane  
12.
Stea  
13.
Moseduken  
14.
Tomatheia  
15.
Svingen  
16.
Hallen  
17.
Kringlemyr  
18.
Kringlemyrdalen  
19.
Kringlemyråsen  
20.
Øvre Vaet  
21.
Nedre Vaet  
22.
Helliksvann  
23.
Fiskarfjellet  
24.
Vassenden  
25.
Lilletjenna  
26.
Torva  
27.
Torvakilen  
28.
Torvamyrane  
29.
Torvamyråsen  
30.
Stranddalen  
31.
Stranddalåsen  
32.
Heistad  
33.
Heistadmyra  
34.
Dukane  
35.
Igletjenn  
36.
Igletjennmyra  
37.
Mauerlia  
38.
Blåmyrane  
39.
Blåmyrheia  
40.
Auretjenn  
41.
Ålkarmyra  
42.
Ålkarbekken  
43.
Eidsdalsknuten  
44.
Eidsbakkane  
45.
Tranvann  
46.
Tranvannsbekken  
47.
Tranvannsdalane  
48.
Tranvannsheia  
49.
Tranvannsknuten  
50.
Brannheia  
51.
Eikvannsmyra  
52.
Blautmyr  
53.
Bukkemyr  
54.
Orrbustølane  
55.
Fredriks dike  
56.
Tjærehjelldalen  
57.
Kartmyr  
58.
Lyngåsmyra  
59.
Lyngåsheia  
60.
Bjørkedalen  
61.
Bjørkedalsheiane  
62.
Sjømannsheia  
63.
Lågårsmyra  
64.
Lågårsmyrbekken  
65.
Lågårsmyrheia  
66.
Lyngbeltet  
67.
Brua  
68.
Ronsmyr  
69.
Ronsmyrhelleren  
70.
Ronsmyrknuten  
71.
Sølvdalen  
72.
Fjøstømmerheia  
73.
Fjøstømmermyra  
74.
Langmyr  
75.
Langmyrheia  
76.
Bronen  
77.
Gærnemyr  
78.
Nygård  
79.
Mortenshei  
80.
Mortensdal  
81.
Hullheia  
82.
Bjønnehiet  
83.
Heibødalen  
84.
Bjønndalen  
85.
Støkollen  
86.
Varden  
87.
Jensmyr  
88.
Knipmyr  
89.
Pålebrumyra  
90.
Diplemyr  
91.
Diplemyråsen  
92.
Diplemyrdalen  
93.
Fløyheia  
94.
Borti vester  
95.
Sørensmyr  
96.
Plassen  
97.
Plassheia  
98.
Guramyra  
99.
Nordre Stormyr  
100.
Steane (Stea)  
101.
Nedre Stea  
102.
Langjordet  
103.
Dukane  
104.
Åsmyr  
105.
Ormvann  
106.
Ormvannsmyra  
107.
Ormvannsdalen  
108.
Lykkereidalen  
109.
Torvheia  
110.
Hegna  
111.
Kartmyr  
112.
Lille Blautmyr  
113.
Eikvann  
114.
Eikvannsdalen  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.