Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN HASLUMKILEN
NR. NAVN  
1.
Haslumkilen  
2.
Rundholmen  
3.
Rundholmsundet  
4.
Torkilsgrunnen  
5.
Ospevika  
6.
Ospeviksundet  
7.
Kvitskjær  
8.
Finnsbudalskilen  
9.
Finnsbudalsbukta  
10.
Varpesund  
11.
Fiane  
12.
Fianholmen  
13.
Fianstranda  
14.
Fianehøyda  
15.
Fian-Kollberg  
16.
Kollbergtangen  
17.
Fiantangen  
18.
Tangeheia  
19.
Langbrøken  
20.
Lillebrøken  
21.
Fløyheia  
22.
Ørntangen  
23.
Ørntangheia  
24.
Østre Tangen (usikkert navn)  
25.
England  
26.
Hasseldalen  
27.
Fjellmellom  
28.
Flåta  
29.
Amperslått  
30.
Ulykkesjordet  
31.
Kroken  
32.
Langjordet  
33.
Bråten  
34.
Bråten ved veien  
35.
Bryggerhusheia  
36.
Fjøsheia  
37.
Fjøslia  
38.
Rundjordet  
39.
Flåta  
40.
Gunnhildshol  
41.
Sjømoen  
42.
Uttegården  
43.
Uttegårdsheia  
44.
Skippervik  
45.
-  
46.
-  
47.
-  
48.
-  
49.
-  
50.
Finnsbudalen  
51.
Finnsbudalsolla  
52.
Hansholmen  
53.
Langdalen  
54.
Døla  
55.
Grandalen  
56.
Revhola  
57.
Skuteheia  
58.
Kjerra  
59.
Guramyra  
60.
Guramyrdalen  
61.
Hommannsheia  
62.
Valfjell  
63.
Valfjellmyra  
64.
Dypedal  
65.
Kjempekjær  
66.
-  
67.
-  
68.
-  
69.
-  
70.
Ørsvik  
71.
Ørsvikkilen  
72.
Hjemjordet  
73.
Bryggerhusåkeren  
74.
Buåkeren  
75.
Stuthola  
76.
Rundjordet  
77.
Breilendet  
78.
Snikarlappen  
79.
Garpevollen  
80.
Kjæret Haltenhver  
81.
Ørntangen  
82.
Va (Sjømoen)  
83.
Apalvika  
84.
Rundekra  
85.
Krokekra  
86.
Amperslått  
87.
Rønningen  
88.
Lindflots vei  
89.
Tangen  
90.
Tangeveien  
91.
Tangebrygga  
92.
Ønnvikene (Ørsvik-Ønnvikene, Ønnvikdalen)  
93.
Sillvikkjerra  
94.
Moltekjær  
95.
Sjuersstein  
96.
Torsdal  
97.
Torvrøttekra  
98.
Kvia  
99.
Det blaute kjæret  
100.
Myrane  
101.
Kristinesmyr  
102.
Kjendal (Tjenndal)  
103.
Tjennjordet  
104.
Tjenndiket  
105.
Lilvedalen  
106.
Barlinddalen  
107.
Barlindmyra  
108.
Kjæret  
109.
Sturvedalen  
110.
Krokekra  
111.
Torsdalekerne  
112.
Fløyheia  
113.
Brente Kjæret  
114.
Blautkjær  
115.
Bjordamskjær  
116.
Lille Bjordamskjær  
117.
Sommerfjøsbakken  
118.
Mergelhaugen  
119.
Verven  
120.
Slippen  
121.
Ishustomtene  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.