Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN HASLUM
NR. NAVN  
1.
Haslum  
2.
Kjonehaugen  
3.
Smiåker  
4.
Urtegården  
5.
Liråker  
6.
Liråkerreina  
7.
Sletta  
8.
Trekanten  
9.
Steinenga  
10.
Bukleiva  
11.
Håbakken (Hovbakken)  
12.
Hovet  
13.
Hovelia  
14.
Hovedlia  
15.
Haven  
16.
Bryggerhusheia  
17.
Renna  
18.
Vomma  
19.
Fjøsåker  
20.
Dya  
21.
Skarpvoll  
22.
Skarpvollheia  
23.
Grindbakken  
24.
Guramyra (Hovet-Guramyra)  
25.
Guramyrdalen  
26.
Reina  
27.
Brenthaugen  
28.
Postmyr  
29.
Gullrotkjær  
30.
Jonskjær  
31.
Langbakke  
32.
Kvernhusene  
33.
Kvernhusdalen  
34.
Valfjell  
35.
Haven  
36.
Langjordet  
37.
Rundjordet  
38.
Elvejordet  
39.
Tømmyr  
40.
Smibakken  
41.
Bussingen  
42.
Feta  
43.
Fetholet  
44.
Fetdiket  
45.
Fetheia  
46.
Fetlia  
47.
Tiggarleppane  
48.
Elvejordet  
49.
Vaskarbakken  
50.
Haven  
51.
Haveheia  
52.
Bryggerhusheia  
53.
Damheia  
54.
Dokka  
55.
Andedammen  
56.
Askane  
57.
Ekra  
58.
Kloa  
59.
Klobakken  
60.
Gullrotkjerr  
61.
Revehola  
62.
Trollhola  
63.
Den trøtte bakken  
64.
Nepemyra  
65.
Nepemyrlia  
66.
Nepemyrheia  
67.
Nepemyrbakken  
68.
Snurrvoll  
69.
Klomra  
70.
Bestefarsåker  
71.
Ruhagen  
72.
Ruhagbakken  
73.
Nåmannsdiket  
74.
Nåmannshøyda  
75.
Hansmyr  
76.
Hansmyrkilen  
77.
Hansmyrbakken  
78.
Rundingen  
79.
Nilses pissærdam  
80.
Roligmyr  
81.
Ormedalen  
82.
Ormedalsheia  
83.
Ormeveien  
84.
Ormekjerret  
85.
Bestefarsdammen  
86.
Kjerrmyra  
87.
Myra  
88.
Hagen  
89.
Hagehøyda  
90.
Fløyheia  
91.
Olasslått  
92.
Husmyr  
93.
Husmyrbakken  
94.
Kjerret  
95.
Buksa  
96.
Klingra  
97.
Snarmyr  
98.
Snarmyrheiane  
99.
Snarmyrdapane  
100.
Langåker  
101.
Krokåker  
102.
Buduken  
103.
Store kloa  
104.
Lille kloa  
105.
Støleduken  
106.
Stølekilen  
107.
Stølemyrane  
108.
Stiknuten  
109.
Fløyheia  
110.
Kattedapane  
111.
Fåmyr  
112.
Fåmyrrompa  
113.
Staurmyr  
114.
Staurmyrkleiva  
115.
Skillearkjerr  
116.
Skillarkjerrkleiva  
117.
Skillarkjerrhommen  
118.
Kistens Eggekjerr  
119.
Jonskjerr  
120.
Solbrukjerr  
121.
Vinterkjerr  
122.
Vinterveien  
123.
Høydalen  
124.
Lille Høydalen  
125.
Høydalsbakken  
126.
Høydalsbekken  
127.
Høydalsheia  
128.
Høydalsknuten  
129.
Høydalskjerr  
130.
Strandskjærheia  
131.
Kolbånnskotet  
132.
Kolbånnskotmyra  
133.
Hegna  
134.
Hegnaheia  
135.
Hegnafossen  
136.
Gaukekra  
137.
Kvia  
138.
Hestholekra  
139.
Hestholkleiva  
140.
Bråten  
141.
Kjøkkenet  
142.
Steane  
143.
Småsteane  
144.
Fantehiet  
145.
Fantehiheia  
146.
Stormyr  
147.
Stormyrhovet  
148.
Stormyrknuten  
149.
Langsamdalen  
150.
Nedre Byttingsmyra  
151.
Helleren  
152.
Tranbærmyra  
153.
Kartmyr  
154.
Slettlifjell  
155.
Slettlitjenna  
156.
Slettlitjennmyra  
157.
Slettlitjennkilen  
158.
Blåmyr  
159.
Blåmyrane  
160.
Blåmyrheia  
161.
Dalane  
162.
Dalanmyra  
163.
Auretjennknuten  
164.
Auretjennbekken  
165.
Kolbånn  
166.
Dramlevann  
167.
Dramlevannshelleren  
168.
Dramlevannsknuten  
169.
Bleikreitjenna  
170.
Bleikreitjenndalen  
171.
Olasdal  
172.
Fredriks plass (Fredrikstad)  
173.
Moltemyrane  
174.
Moltemyrlia  
175.
Beinkjerr  
176.
Andershol  
177.
Kjudalen  
178.
Kjudalsbekken  
179.
Lille Kjudalen  
180.
Eikedøla  
181.
Mørkvann  
182.
Mørkvannsholmen  
183.
Mørkvannsdammen  
184.
Mørkvannsbekken  
185.
Mørkvannsåsen  
186.
Mørkvannstøa  
187.
Mørkvannsodden  
188.
Mørkvannsmyra  
189.
Sommærhamna  
190.
Vardammen  
191.
Buksa  
192.
Bærmyr  
193.
Langmyr  
194.
Lille Langmyr  
195.
Hesten  
196.
Åmundsknuten  
197.
Jomfrudansen  
198.
Rønningdalen  
199.
Rønninghallbakken  
200.
Rønninghalljordet  
201.
Rønninghallheia  
202.
Haslumelva  
203.
Stranda  
204.
Strandbekken  
205.
Strandholmane  
206.
Trettekjær  
207.
Trettekjærekra  
208.
Trettekjærheia  
209.
Røyvoll  
210.
Sagtomta  
211.
Sagdammen  
212.
Sagkleiva  
213.
Sagkleivkjær  
214.
Bærheia  
215.
Buvoll  
216.
Gåsedammen  
217.
Damjordet  
218.
Stuheia  
219.
Bryggerhusheia  
220.
Buhaugen  
221.
Buhaugjordet  
222.
Glupen  
223.
Løvbakken  
224.
Rundjordet  
225.
Sjømoen  
226.
Kinna  
227.
Skuddvika  
228.
Skuddvikheia  
229.
Skuddvikbakken  
230.
Skuddvikjordet  
231.
Skuddvikbrygga  
232.
Flåta  
233.
Tuvkjerr  
234.
Langkjerr (Langkjær)  
235.
Langkjærekra  
236.
Kristianskjær  
237.
Låvejordet  
238.
Kjerret  
239.
Langkjær (dammen)  
240.
Styggkjær  
241.
Blåmyr  
242.
Eikedalen  
243.
Eikedalsheiane  
244.
Dypkjerr  
245.
Salfjellsteinen  
246.
Langholmen  
247.
Langholmtangen  
248.
Langholmbukta  
249.
Langholmsundet  
250.
Sjømoen  
251.
Skotet  
252.
Skotheia  
253.
Skotmyr  
254.
Bærmyr  
255.
Gullberg  
256.
Kollberg  
257.
Kollbergmarka  
258.
Kollbergmyra  
259.
Kollbergtangen  
260.
Furreholmen  
261.
Furreholmsundet  
262.
Beileren  
263.
Gullholmen  
264.
Brennvinskjær  
265.
Kjeholmen  
266.
Kjeholmskjæra  
267.
Simensholmen  
268.
Kjerka  
269.
Selskjær  
270.
Dapholmen  
271.
Stølebåen  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.