Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN ELLINGSVIKA
NR. NAVN  
1.
Ellingsvika  
2.
Feta  
3.
Dalen  
4.
Bekkekra  
5.
Strandjordet  
6.
Hollenderjordet  
7.
Hagen  
8.
Hageheia  
9.
Smiåker  
10.
Fjøsheia  
11.
Sledejordet  
12.
Sledejordekroken  
13.
Mellomjordet  
14.
Sengjordet  
15.
Sengjordekroken  
16.
Myrveien  
17.
Fjellet  
18.
Lyngmyr  
19.
Maurkjær  
20.
Vinkelskjær  
21.
Ellingsvikmyra  
22.
Løedukane  
23.
Kjellerkjæret  
24.
Andersduk  
25.
Storduk  
26.
Vestre Kile  
27.
Østre Kile  
28.
Bjønndalen  
29.
Bjønndalskjæra  
30.
Bjønndalsheiane  
31.
Magerhei  
32.
Trollvann  
33.
Trollvannsbekken  
34.
Slåtta  
35.
Hjuringknatten  
36.
Eriksmyr  
37.
Lirvedalen  
38.
Langåker  
39.
Langåkerheia  
40.
Røymyr  
41.
Eikholet  
42.
Småjordene  
43.
Tarsholmen  
44.
Tarsholmholmane  
45.
Tarsholmtangen  
46.
Tarsholmbukta  
47.
Svenskejordet  
48.
Saula  
49.
Tisteljordet  
50.
Einarsholmen  
51.
Einarsholmmyra  
52.
Einarsholmbukta  
53.
Musentjenn  
54.
Hesthagen  
55.
Bråten  
56.
Stea  
57.
Svåa  
58.
Svåholmane  
59.
Kattfua  
60.
Hesthue  
61.
Hesthuejordet  
62.
Hesthuesundet  
63.
Hesthueholmane  
64.
Hesthueskjæra  
65.
Hesthuegrunn  
66.
Hatten ved Hesthue  
67.
Ønnebøbråtet  
68.
Seibukta  
69.
Hvitheia  
70.
Livs berging  
71.
Skjølmebukta  
72.
Ola Nygårds strand  
73.
Lyngholmen  
74.
Lille Lyngholmen  
75.
Fiskehola  
76.
Eskorbukta  
77.
Eskorbuktholmane  
78.
Eskortangen  
79.
Eskorkjæret  
80.
Det smale sundet  
81.
Luskusstranda  
82.
Losheia  
83.
Losheiholmane  
84.
Losheirenna  
85.
Losheihallen  
86.
Nålauga  
87.
Teinesundet  
88.
Teinesundsholmen  
89.
Tangen  
90.
Ellingsvikbukta  
91.
Ellingsvikstranda  
92.
Strandveien  
93.
Tranbærmyra - Hollendermyra  
94.
Bøstansheia  
95.
Fløyheia  
96.
Pråmplassen  
97.
Ellingsvikskjæra - Bråtet (Brottet)  
98.
Bråterenna  
99.
Palmegrunn  
100.
Merrpanna  
101.
Taraldsbåen  
102.
Kumskjær  
103.
Den store holmen i bukta  
104.
Kadullaholmen  
105.
Vestergapet  
106.
Amma  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.