Søk i www.turer.no via Google:
STEDSNAVN BRUNTANGEN OG KÅLSTANGEN
NR. NAVN  
1.
Bruntangen  
2.
Fjøsjordet  
3.
Heia  
4.
Dapen  
5.
Brønnekra  
6.
Stranda  
7.
Vestreekra  
8.
Langekjær  
9.
Arøydalen  
10.
Hjemjordet  
11.
Humlehagen  
12.
Humlehageheia  
13.
Omnsbakken  
14.
Nerejordet  
15.
Sagmerrjordet  
16.
Sjømoen  
17.
Vindalen  
18.
Indrestrand  
19.
Kattodden  
20.
Saulekilen  
21.
Myra  
22.
Myrheia  
23.
Trettekjærheia  
24.
Trettekjærholene  
25.
Ørsvikkilen  
26.
Bruntangkjær  
27.
Storduk  
28.
Hjørneduken  
29.
Lauvdalen  
30.
Lauvdalsheia  
31.
Båsen  
32.
Eikekra  
33.
Klesstanga  
34.
Årsålsheia  
35.
Hålekjær  
36.
Kjota  
37.
Runde kjæret  
38.
Grana  
39.
Hasseldalen  
40.
Hasseldalsheia  
41.
Hasseldalskjæret  
42.
Sjømoane  
43.
Minkholmen  
44.
Ærholmen  
45.
Kalven  
46.
Vestre Tangen  
47.
Martes pråm  
48.
Pålen  
49.
Orholmen  
50.
Langemann  
51.
Beileren  
52.
Knut Portørs hol  
53.
Østre Valen  
54.
Holmen  
55.
Snilerenna  
56.
Østre Tjennane  
57.
Bersund  
58.
Bersundholmen  
59.
Bersundbåen  
60.
Otrepynten  
61.
Levangsbukta (Strandbukta)  
62.
Løkholmane  
63.
Knollen  
64.
Smalsund  
65.
Storholmen  
66.
Heilholmen  
67.
-  
68.
-  
69.
-  
70.
-  
71.
Måsholmen  
72.
Bekkevika  
73.
Bekkevikstranda  
74.
Røysmyr  
75.
Røysmyrstranda  
76.
Englandsbukta  
77.
Stangnes  
78.
Stangnesodden  
79.
Gunnærs  
80.
Levangsgapet  
81.
Kanvikodden  
82.
Harriet  
83.
Svartskjær (vestre)  
84.
Kobberbåen  
85.
Nesgrunnane  
86.
Ekerstuhausen  
87.
Bertels laksegarn  
88.
Svartskjær (østre)  
89.
Svatskjærgrunnane  
90.
Vraket  
91.
Kikk bakut  
92.
Pina  
93.
Urholmen  
94.
Urholmbukta  
95.
Urholmvaet  
96.
Vaskill  
97.
Vaskillbukta  
98.
Vaskillholmen  
99.
Vaskillholet  
100.
-  
101.
Kålstangen  
102.
Østre Kålstangen  
103.
Kålstangbukta  
104.
Kålstangmyra  
105.
Hjemjordene  
106.
Søndrekjær  
107.
Vellumskjær  
108.
Vellumskjærmyra  
109.
Dukane  
110.
Bjuramskjær  
111.
Ospevika  
112.
Ospevikknuten  
113.
Lauvlia  
114.
Flatane  
115.
Tørkilskjær  
116.
Tørkilskjærdalen  
117.
Tørkilskjærstranda  
118.
Tyttebærkjæret  
119.
Kukjær  
120.
Brunsvikbukta  
121.
Brunsvikberget  
122.
Brunsvikmyra  
123.
Smørvikbukta  
124.
Smørvikdalen  
125.
Seilerhytta - Seilertomta  
126.
Nordheiane  
127.
Eikedalen  
128.
Jøranshol  
129.
Fløyheia  
130.
Bekkholet  
131.
Sjømoen  
132.
Granbukta  
133.
Fiskeskjær  
134.
Jaktodden  
135.
Vesterstranda  
136.
Lillevik  
137.
Vesterheiane  
138.
Hollenderholmen  
139.
Kovane (Kovanholet)  
140.
Grua  
141.
Gruebukta  
142.
Gruodden  
143.
Skarrholmane  
144.
Skarrholmrabben  
145.
Josefshol  
146.
Venona  
147.
Laksodden  
148.
Skutløpet  
149.
Kålstanggapet  
150.
Kålstangbrotta  
151.
Teineskjær  
152.
Stuteskjær  
153.
Grytodden  
154.
Knubben  
155.
Knubbesundet  
156.
Brunsvik  
157.
Brunsvikbråten  
158.
Kjellærbakken  
159.
Martesmyr
 
160.
Grønne myra  
161.
Saulekilen  
162.
Klova  
Alle stedsnavn på Levangsheia er samlet inn av Vidar Haslum i 1997-1998.
Her har jeg ramset opp alle stedsnavn som det står skrevet om i boka eller heftene. Meget bra!.