Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE - STEDSNAVN PÅ LEVANGSHEIA

Ospevika

Vika har en fin sandstrand med en kirkegård innenfor, opprettet i 1865. I vest danner Kjeholmen og fastlandet et sund som kalles Ospeviksundet.
117. Sommerfjøsbakken er et lite jorde like ved parkeringsplassen til kirkegården.
118. Mergelhaugen er en markert liten fjellknatte vest for kirkegården. Der ble det tatt ut mange båtlaster med skjellsand, til jordbruksformål.
119. Veven er et lite jorde, en slette 100 meter vest for kirkegården. Det er nå en eikeskog med en traktorvei. På 1800-tallet ble det bygd en seilskute med navn "Levang" i dette området. En slette like ved sjøen. På Kjendal har de tatt vare på dokumentene om denne virksomheten.

Nr. 5 Haslumkilen i Vidar Haslums hefter.