Søk i www.turer.no via Google:

Rundtur.

Rundtur.

Rundtur.

Rundtur.


Hesttjenn og Barlindtjenn

2010 Vi parkerte ved Thorsdal. Herfra går det traktorvei og sti opp til Hesttjenn. Ved hesttjenn fyrer vi opp pølsebålet på et gammelt ildsted vi fant, i et flott område. Herfra følger vi bekken som renner fra Hesttjenn til vi kommer inn på en sti igjen. Vi tar av mot høyre og ned mot Barlindtjenn. Vi krysser bekken i Barlindtjenn og går Merrfudalen mellom Barlindknuten og Den brente knuten. Her fant vi ingen sti. Vi går bare rett frem til vi kommer inn på traktorveien som fører oss helt tilbake til Thorsdal. Turen er ca 6-7 km lang. Flott tur!


Rundtur.

Rundtur.
   
kartutsnitt