Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

HegnaHegna er en gammel låve eller løe som det også heter. Her ble det oppbevart høy for Haslumgårdene. Løa er hardt angrepet av stokkmaur på utsiden. På døra og veggene inne er det mange signaturer og tegninger, de er både tegnet med blyant og risset med kniv. Det eldste jeg fant i farta var fra 1809, veldig artig.

I låven ble det oppbevart høy og korn. Opprinnelig var låve bare navnet på gulvet der en tresket, mens huset ble kalt løe. I moderne tid kalles ofte alle slike hus for låver. Det var viktig at det var god ventilasjon i løa, slik at ikke høyet ble fuktig og råtnet.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø