Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Gustuskollene148 m.o.h. Det står Gustulkollene på kartet, men lokalt er navnet Gustuskollene. Det går stier fra Sollia. Bilde under er fra toppen av kollene, flott utsikt. Bilde til høyre er en stor heller ved kollene som blir kalt "Kjerka" eller "Kjærkehelleren".

Kart 1712 IV Kragerø 1:50000 eller Turkart Kragerø


Gustuskollene.

Gustuskollene, "Kjerka".

Rødsfjell.

Rødsfjell.

Rødsfjell.

Rødsfjell.

Rødsfjell.

Rødsfjell.

Rødsfjell.


 
kartutsnitt