Søk i www.turer.no via Google:

På Gamle Kragerø

På Vestre Gumøy

Gumøy

Kanin på Sveivdokk


Gumøy 3. mai 2012

En ettermiddagstur med Kragerø Turistforening i samarbeid med Kystlaget. Torsdag 3. mai arrangerte Kragerø Turistforening, i samarbeid med Kystlaget, en ettermiddagstur til Gumøy. Det var Kystlagets ferje ”Gamle Kragerø” fra 1960 som fraktet ca 50 stk ut til fergeleiet på Vestre Gumøy. Der ble vi tatt i mot av Roy og Eva Isnes. Eva fortalte litt historie fra stedet før vi gikk videre. På Vestre Gumøy står det et lite posthus som Adolf Jensen bygde. Det er fortsatt i bruk, og inne i huset henger det et bilde av ham. Adolf og Karen Jensen var de siste som bodde på gården Vestre Gumøy, som var den første plassen vi gikk forbi. Adolf og Karen bodde her mot slutten av 70-årene.
Før det fergeleie som er der i dag på Vestre Gumøy gikk øyfolket i land i en liten bukt like ved. Der er det risset inn i fjellet et kongemonogram av Haakon 7, men mangler krona. Det er ikke bare i Olavsundet ved Ny-Hellesund de har kongemonogram, vi i Kragerø har også. Men kong Haakon har nok aldri vært på Gumøy, men han var i Kragerø, ved åpningen av Kragerøbanen i 1927. Det er risset inn noen andre tegn som jeg har merket med rødt, som jeg ikke vet hva er.
Det har skjedd store forandringer på Gumøy, for etter ett par hundre meter, kom vi inn på den nye veien som er i sluttfasen. Veien går helt frem til Midtre Gumøy. Vi fikk prøvegått veien et stykke før vi tok av til venstre på en liten sti. Vi var nok de første som gikk på veien, for den besto for det meste av løsmasse. Etterhvert kom vi inn på den gamle stien som går gjennom Gangedalen. Derfra går det en merket sti, bratt opp til Signalen eller Vestre Gumøyknute som er det mest kjente navnet. Gumøyknuten er den nest høyeste toppen i skjærgården 113 moh, men har den flotteste utsikten. Det er Langøybratten som sies og være 5 meter høyere. Når alle omsider kom til toppen, ble det folksomt der oppe i et flott vær. Her på Gumøys ”høydepunkt” Signalen, ble nista spist.
Det står ett gammelt vakthus på toppen, det ble satt opp på slutten av 1800-tallet. Toppen var bemannet med et lokalt kystvaktmannskap frem til slutten av 60-tallet. Den siste som hadde vakt her oppe var Martinius Thallaksen. Han fikk diplom for lang og tro tjeneste som kystvaktmann på Gumøyknuten. Det var sjef for Sjøforsvaret, Viseadmiral E.C. Danielsen og sjef for Sjøforsvarskommando, Kontreadmiral W.H.C. Langraff som utstedte den. Deretter sto hytta og forfalt i mange år. I 2011 ble den pusset opp av lokale ildsjeler fra Gumøy Vel med Eva Isnes i spissen. Prosjektet har støtte fra Kragerø kommunes kulturetat. Hytta har fire sengeplasser og kan nå benyttes av alle, men du bør ikke være lengere enn ca 170 cm på strømpelesten hvis du har behov for å strekke på beina iløpet av natta. Hytta står åpen hele året. Bord, stoler og en hyttebok er på plass. Utenfor mot kanten av stupet er det satt opp en benk med bord og en bålpanne. Nedenfor hytta er det en steinsatt gammel brønn fylt med vann funnet frem igjen av Roy og Eva. Den er sannsynligvis laget når hytta ble satt opp mot slutten av 1800-tallet. Den kan være av nyere dato, men et flott kulturminne er det. Etter en halvtimes tid på Gumøyknuten gikk ferden videre ned mot Gangedalen igjen, men en annen vei ned. Etter nedstigingen fra knuten kom vi inn på den gamle kjerreveien til Rønningen. Gården Rønningen består av hovedhus, kårbolig, stabbur og låve med låvebro samlet rundt et vakkert gårdstun. Her ble det en liten stopp, før vi gikk videre og ut på bilvei og forbi golfanlegget. Så var det strake veien ned til fergeleie ved Tangane hvor ”Gamle Kragerø” ventet. Noen av oss tok av mot Østre Gumøy, Sveivdokk til Erik Ballestad på kulturstien for å kjøpe honning og se på ursauen som akkurat hadde lammet. Her drives det med økologisk jordbruk, ursau, bier og skogbruk. Navnet Sveivdokk kommer av at gårdshusene ligger i et søkk i naturen og at jordene rundt husene ligger i en form som ligner en gammeldags sveiv. Her lå også det gamle fergeleiet, før det nye fergeleiet ble bygd der det ligger i dag på Tangane. Ferga ventet på alle og returnerte litt over kl. 20.00 mot byen. Snart vil det bli utgitt et eget turkart for Gumøy, da vil kanskje flere oppdage denne fantastiske øya fra innsiden.Gamle Kragerø

Gamle Kragerø

Gumøy

Gumøyknuten

Gumøyknuten

Gumøyknuten

Sveivdokk

Tur med Gamle Kragerø

Ursauen på Sveivdokk