Tyskerhola
STED: Frydensborgveien i Studsdalen
DRIFT: -
FIRMA: -
TATT UT: -
-
 
Etter krigen ble det tillatt å ferdes innenfor tyskerportene på Bråten, Skriverheia og Maistanga. Da var tyskerhola ved Frydensborgveien eller Studsdalsveien et spennende sted å være, det var litt skummelt her. Det har bestandig vært konkurranse mellom ungene om hvem som var modig nok til å gå inn den ene åpningen å komme ut lenger nede. Det var et ammunisjons og kullager som tyskerne hadde fått skutt ut i fjellet under okkupasjonen, etter krigen var heimevernet kjappe med å tømme dette lageret. Lageret hadde to innganger og formet som en U og ca. 50 meter langt, og et stort rom midt på. Tyskerne hadde også fått laget en flott mur ut mot bratte heia ned til Blåveisdalen. I 1984 ble den ene inngangen til hola ødelagt når det ble anlagt en vei opp til et nytt byggefelt, under sprengningen raste det ut store stein som også fikk ødelagt noe av det fine steingjerdet. Det ble erstattet med et stygt autovern. Var det nødvendig å ødelegge så mye for en liten vei. Okkupasjonstiden er også et minne som er verd å ta vare på.
Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

Veien ved tyskerhola (Foto: M Rugtveit)

Den ene inngangen som er igjen (Foto: M Rugtveit)

Inne i tyskerhola (Foto: F Steffensen)