Haukedal (Vuggen gruve)
STED: Toppen av Fugleheia
DRIFT: 1854 - 1940
FIRMA: -
TATT UT: Apatitt
Apatitt kan være lys gul, grønn eller rød og ha en overflate med fettaktig glans. Mineralet inneholder mye fosfor, og er en viktig fosforkilde for plantene i naturen. Mineralet er et viktig råstoff i gjødselproduksjonen.
KART OVER GRUVA
+++.

SE KART HVOR GRUVA LIGGER

NYTT KART

LES MER

Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst