Dypedalsgruva
STED: Inngang ved bedehuset i Løkka
DRIFT: 1854 - 1940
FIRMA: Evans & Atkins /Tellef og Johan Martin Dahll / Tor Kivle
TATT UT: Apatitt og Rutil
Apatitt kan være lys gul, grønn eller rød og ha en overflate med fettaktig glans. Mineralet inneholder mye fosfor, og er en viktig fosforkilde for plantene i naturen. Mineralet er et viktig råstoff i gjødselproduksjonen.
Apatitten i Dypedalsgruva er rød.
Det er også utvunnet Rutil. Det engelske firmaet Evans & Atkins startet med Apatitt i Kragerø, senere overtatt av Tellef og Johan Martin Dahll. Tor Kivle var den siste som drev Dypedalsgruva.
Vi kom da over noe ganske interessant i det vi fikk se en synk østover på
hengsiden. Denne var nok for lengst
gått i glemmeboken. Gruva har derfor
vært større enn den ser ut i dag.
Gruva ble ryddet og gjort tilgjengelig
for allmennheten i forbindelse med
kulturminnedagen 1997.
Fra 21 juli 1997 er Dypedalsgruva
museumsgruve og er den eneste som
er skiltet. Gruva er stengt i dag, det
har rast noen store steinblokker i gruva.
I 1940 ble Dypedalsgruva planlagt
brukt som tilfluktsrom. Den lengste
tunnelen var planlagt å forbinde med
Løkken gruve, mn det ble
aldri gjennomført.

SE KART HVOR GRUVA LIGGER

NYTT KART

LES MER

Sjakt: Går rett ned i fjellet. Stoll: Fra sjakt til friluft. Ort: Gruvegang som stopper inne i fjellet.
Stigort:
Gruvegang med stigning. Synk: Gruvegang som heller nedover. Bergfeste: For at fjellet
ikke skulle rase sammen, satte arbeiderne igjen "fjellbroer" tvers over sjakten.

Lengste tunnelen (Foto: F Steffensen)

Lengste tunnelen (Foto: F Steffensen)

Utgangen av den minste tunnelen
(Foto: F Steffensen)