144: Tangenbruddet

 

Bildet til venstre. Her ser vi husene på Tangen og slagghaugene på Tanggenbruddet til venstre.

Historie om Olaf Tangen
N58 52.293 E9 21.257
Tangenbruddet ved Kammerfosselva er et Pegmatitt brudd og Peder Tangen har drevet sin egen forekomst i mange år under Høysjåen.De har tatt ut 40.000 tonn Tint (blanding av Kvarts og Feltspat 2.sortering). Det var i drift fra ca 1880 til 1928. Maleren Olaf Tangen har jobbet her. Det er funnet mange mineraler her og noen sjeldne bl.a. Kamhaugitt-Y og Hingganitt-YB. Bruddet er berømt for sine store Fenakittkrystaller som ble funnet
her ved århundreskiftet. Tangenbruddet er en kjempestor
hule med et vann innerst, mange meter under taket. Trenger ingen lykt.

 

Pegmatitt er betegnelse for en meget grovkornig bergart og består oftest av Feltspat, Kvarts og Glimmer, samt ofte andre mer sjeldne mineraler som Turmalin og Beryll. Mange av forekomstene i det norske grunnfjellet har vært utvunnet for produksjon av Kvarts og Kalifeltspat.