143: Høysjåen


Forsøker å tappe vann ut av gruva.

Forsøker å tappe vann ut av gruva.

Pause med grillpølser.

Forsøker å tappe vann ut av gruva.

Slagghaugene under gruva.

Noe ble tappet.

Forsøker å tappe vann ut av gruva.

Forsøker å tappe vann ut av gruva.

Her måler vi dybden.

Høysjåen sett fra Kammerfosselva.

På bildet ser vi fint gruvevirksomheten på Høysjøen. Steinen renner som en elv ned den bratte fjellsiden.