24: Grevinne Wedel

En spennende og avkjølende tur ca 400 meter inn i fjellet. Stollen er tømt for vann, det er montert lyspunkter et par hundre meter innover, men støvler og lykt er nødvendig. Det er fortsatt mye vann, søle og gammelt trevirke igjen i gruvegangene. Etter ca 200 meter, åpner det seg store haller. Herfra og innover må du bruke medbrakt lyskilde, dette er også det fineste partiet synes jeg. Gruvegangene er nesten som slipt med flotte mønster i seg. Innerst er det en liten vannpytt. Gruva er låst, det må avtales hvor du kan hente nøkkelen.