139: Biørnegruva

Bildet er fra ca. 1900. Sittende som nr. 4 fra venstre er Tor Kivle. Blant de som sitter skal det også være en som ble kalt "Jakken" Jacobsen. Nr. 4 i andre rekke er Gustav Andersen (Grauper'n). Nr. 8 finner vi Ole Clausen "Ole Maistanga" som døde i 1942. Han fikk navnet fordi han bodde på Maistanga. Nr. 9 er Theodor Evensen og Karl Gustavsen. Bakerst i stigen i hvite klær står Isak Gunnulfsen. Det var noen av navnene på bildet.