Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Gråfjell - Bergskogen

Fint turområde nær sentrum, mange fine stier. Kan gå fra Berg, Østland, Lindtvedt eller Kalstad. Kan se en del av skjærgården fra toppen. Høyeste punkt er på 95 moh. Det var mange fra Kragerø som hadde dagsturer opp til Gråfjell i påsken. Den gang det var mye snø, var nok dette et flott utfartssted.

Vannforsyningen på Berg
Langs stien fra Berg i et granholt er det en liten steinsatt dam, en brønn. ”Kummane” ble disse vannkildene kalt. De ble gravd ut og steinsatt da lege Christian Horrebow Homann (1826-1880) var eier av Berg. Mange brønner på den tiden fikk tilsig fra smittefarlige kilder. Fra ”kummane” ble det gravd grøft og lagt ned vannrør helt frem til gården Berg. Hovedbygningen og fjøset fikk innlagt vann fra ”kummane”. Forpakterboligen fikk fortsatt vann fra de gamle brønnene i parken.

Tantes furuer
Disse to trærne blir kalt ”Tantes furuer”. Det var Henriette (Jeja) Homann (d.1943) som i sin tid ga trærne dette navnet. Frøken Homann var den siste private eier av gården Berg. Tante var Jeja Homanns tante Henriette (Jetta). Vi ser henne som den eldre kvinnen foran til venstre på det gamle fotografiet. Det er tydleig at dette var et yndet turmål for beboerne på Berg. Benkene er et vitnemål på det. En av ”Tantes furuer” ble blinket ut til hogst. Frøken Homann protesterte på det, og treet ble spart. Det gamle fotografiet er tatt i 1880-årene. Tante ”Jette” døde i 1892.


Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Gråfjell.

Bergskogen.

Tantes furuer.

Gammel granskog.

Brønnen i granholtet.

Et smil i Tantes furu.

Ovenfor Lindtvedt.

Gråfjell.

Gråfjell.

Stor kløft i Lindtvedtheia.

Gammel vei fra Lindtvedt.

Ovenfor Lindtvedt.

Skilting i Bergskogen.

Skilting i Bergskogen.

Toppen av Lindtvedtheia.

Dyrskuejordet.

Indre Kalstadkilen.

Indre Kalstadkilen.

Indre Kalstadkilen.