Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Geologidag på Jomfruland
3. september 20061. Her går vi i land på Øitangen.
2. Brønn ved Øitangen.
3. Flott på utsiden.
4. Her holder Arne Grønhaug en kalkstein.
5. Steinprat.
6. Steinprat.
7. Flott på utsiden.
8. Her går vi langs rullesteina på utsiden.
9. Ved fuglestasjonen.
10. En fin grønn stein.
11. Her diskuteres det.
12. Venter på taxi båtene ved Øitangen.
Det ble et strålende turvær med sol og klar sikt langt til havs.
Det var 30 stykker som tok turen ut til Jomfruland i to taxibåter. Vi kjørte fra moloen bak Sjøbua kl. 11.00, og var tilbake ca. kl 16.00. Vi gikk i land på Øitangen og gikk ut til rullesteina. På denne turen fikk vi oppleve hvordan dette landskapet, som vi kjenner så godt, er blitt formet under isen.
Det var geolog Arne Grønhaug som sto for den geologiske beskrivelsen på turen.
Vi fikk høre om Kragerøs aller eldste og spede begynnelse, og om bergarter som er spesielle for Kragerø-distriktet. Bergmester Tellef Dahll, som levde på 1800-tallet, var en pioner på dette området. Ham fikk vi også høre om på denne turen.

5

6

7

8

9

10

11

12