Kart over Furuholmen med gamle og nye stedsnavn.
Hold musepekeren over tallene for å få mere informasjon om stedene.
Ferjebrygga Vannpost Jenses hei Hvitheia Stenersbo. Furuholmens eldste hus, 1762. Bygget av Grunde Barland. Etter ham Christen Stiansen, skipsbyggmester var en av Kragerøs beste. Bygget 5 skip i Saulebukta. Strandheia Strandjordet Lilleskjær Skjærret Saulebukta. Her ble det bygd 5 skuter Sommerfjøsplassen (Lekeplassen) Stolen. Liten fjellhylle ved sjøen hvor man satt når man fisket eller bada. Thorsjordet Toppen. Der hvor veien er på det høyeste punktet, mellom en kløft i fjellet. Hôgheia Sletta Lia Stranda. Badeplass for småbarn. Kollejordet (Langjordet) Langfjell Gammel furu. En av de to fra 1700 åra. Denne ferjebrygga er ikke i bruk lenger, fjordbåtselskapet fant ut for nokså mange år siden at det ikke var behov for to ferjebrygger. Vannpost. Denne står ennå i 2005 Kollen. Furuholmens høyeste punkt. Røverhola (jettegryte) Kollemyra Gammel furu. En av de to fra 1700 åra. Cap Horn (ute av bruk, unntatt eldre folk) Grua. Skjerp fra 30-tallet. Her samla det seg vann. Tørre sommere hentet folk vann herfra. Kaffehola. Fra gammelt av satt koner og kjærester her for å vinke når skutene dro ut. Lyrhogg. Muligens gammel fiskeplass, men lia ovenfor kalles det samme.