Søk i www.turer.no via Google:

Farsjø.

Farsjø.

Breivik.

Breivikkilen.


Fossen, Saga og Farsjø

2014: Vi parkerte bilen. Vi går innover på Sagaveien, vi krysser under E18 å opp til Saga. På Saga står den eneste holdeplassen som står igjen på Kragerøbanen. Der mulig den skal restaureres. Fra Saga går det en sti/vei forbi Berntangen å bort til Breivik. Fra Breivik og ned til Breivikvika var det dårlig med sti, men nede ved myrene i vika kom vi etterhvert inn på ett tråkk. Vi kommer inn på en traktorvei som kommer fra Store Neslandstjenn, vi tar ned til høyre mot Nesland. Fra Nesland går resten av turen på vei, over en liten bru, til Farsjø. Vi rusler nedover Farsjøveien ned til Fossen hvor bilen står å venter. Fin tur rundt Farsjøvannet. God tur!


Saga stasjon.

Saga stasjon,
   
kartutsnitt