Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Fornminner - steinalderfunn

Det er gjort en del funn i Kragerødistriktet, det er flintfunn, gravhauger, hustufter, øksefunn og pilspisser. Det er funnet flint i Bergsviken, klebersteinsbruddet på Kalstad, Grummestadvannet ved Fossing, Østre Gumøy, Hellermyren, Hovet, Jomfruland, Levangsdalen, Løvstad, på gården Nybø, Lovisenberg, Portør, Rørvik gård, Støle gård, Rydningen, Åsen ved Kammerfoss og Sluppan. Dette er kun noen av alle flintfunnene i Kragerø.

Det er gravhauger på Jomfruland, en på hovedgården. Portør har to gravhauger i bunnen av Saulekilen, ved Stølestranda har det vært funn av flere gravhauger i bunnen av fjorden. Det er en fin haug på østre Gumøyknute. Gravhaug på Tåtøy hovedgård, to gravhauger i Dobbedalen, ca. 120 meter fra gården, ved vannet. Bronse og jernalderfunn ved Kilsfjorden, fem gravhauger på Frøvik, 5-600 meter vest for huset. To gravhauger ved Gjerde (Gjerdemyra), de finest bevarte i kommunen. En på Grønnåsen, Holtane ved stien midt mellom Store og Lille Grøtvann. Rester etter gravhauger i åsen ca. 300 meter syd for gården på Hovet. Gravhaug ved Leivann, ca. 200 meter sørøst for gården, to-tre gravhauger ca. 150 meter vest for gården Mørland. To gravhauger på Rinde, disse ligger ved jordet Rinderø. (Fire gravhauger ved helleren ved Hull på prestegårdens eiendom. Her har også vært en mulig boplass.??????) En gravhaug på Rønningen, nær haugene på Rinde, nordbredden av Våsjøvannet. Ved Øvrebø er det fem-seks gravhauger. Dette er bare noe av det som er funnet av gravhauger i Kragerø.

Det er også funnet en god del redskaper fra steinalderen. I 1947 ble det funnet en pilespiss av flint på Lofthaug, den var ca 7,5 cm lang og var meget pen. Lars Lofthaug har funnet lignende ting på gården også. Tingene var ca 4000 år gamle. I 1992 ble det funnet noen pilspisser, flintkniver og andre redskaper hos Bratland i Kjølebrønd. Det er redskaper som er fra ca 3000 år før kristus. Det var fangstfolk som levde langs kysten ved vannet. Siden den gang har landet steget med 20-25 meter, der hvor redskapene ble funnet På Langøy er det funnet 8 steinalderboplasser. Boplassen er funnet i forskjellige høyder
ved Langøykilen, Kjørbånn og Vestre Langøy. Det er også funnet noe ved
kreppa. Det var arkeologer fra Telemark fylkeskommune som har funnet disse.
Et av de mest kjente funnstedene i Kragerø er ved Sluppantjernet. Denne ble tilfeldig oppdaget mens Olaf Tangen holdt på med grunnarbeidet til huset. Han støtte på noen fine pilspisser av flint, arkeologene overtok den videre utgravningen. Det lille tjernet hadde dengang forbindelse med Hellefjorden. Det ble funnet en del pilspisser, og Olaf Tangen beholdt de fineste eksemplarene selv. Det er funnet bosetning ved Mørlandtjernet, ca 18 meter over havet. Det ble funnet flintavfall og diverse redskaper. Også på Eikeland, på Bakken ved Kjølebrønd og Kjølebrønd hovedgård. I fast kvartsfjell, ikke langt fra gården finnes en "slipestein". Flere dype spor i fjellet som tyder på å være fremkommet ved sliping. På Valberg har det blitt funnet steinøkser.