Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

FergeleierVåren 2011 har Kragerø Fjordbåtselskap i samarbeid med Kragerø og Skåtøy Historielag og Kragerø Turistforening laget informasjonstavler som skal settes ved alle ferjeleiene samt ved Portør og Levang. Tavlene skal informere om turmulighetene og litt historie på øya. Når det først er laget slike fine tavler, burde kartene vært bedre. Det mangler mange stier til kjente steder på øyene. Vi er 10 fergleier i Kragerø, på Jomfruland er det to

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø
Kart over Børæy.

Kart over Stabbestad.

Kart over Furuholmen.

Kart over Kirkeholmene.

Kart over Levang.

Kart over Portør.

Kart over Tåtøy.

Kart over Skåtøy.

Kart over Gumøy.

Kart over Langøy.

Kart over Jomfruland.

Kart over Jomfruland.