Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

FantholmaneFantholmane består av fire-seks holmer/skjær. Berggrunnen består av prekambrisk gneis/granitt. Holmene er biotopvernområdet, beskytter viktige holmer for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Fantholmane.

Fantholmane.

Fantholmane.