Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

EidkilkanalenEidkilkanalen er en kunstig bygget kanal som delte Skåtøy i to, arbeidet med kanalen ble påbegynt i 1924, og åpnet seg selv i 1926 da en av demningene brast. Ved innløpet til kanalen ser du Eidkiltrollet som er malt på bergveggen.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø
   

Bygging av Eidkilkanalen.

Bygging av Eidkilkanalen.

Bygging av Eidkilkanalen.

bygging av Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Eidkiltrollet.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Gammelt bilde Eidkilkanalen.

Utbedring av Eidkilkanalen.