Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

DypsundholmeneDypsundholmene er et populært utfartssted, de består av 3 holmer og ligger i Kilsfjorden. Tidligere var holmene eid av gårdene Frøvik og Lien. Navnet kommer av dypt sund mellom de to største holmene.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 3.

Bilde 4.

Bilde 5.

Bilde 6.

Bilde 7.

Bilde 8.

Bilde 9.

Bilde 10.

Bilde 11.

Bilde 12.

Dypsundholmene.

Dypsundholmene.

Dypsundholmene.