Søk i www.turer.no via Google:
TREKANTPUNKT
NR. STED KOORDINATER HØYDE TYPE KART 1:5000

1.
Arøy X 100 324.195 - Y 68 953.729 61 bolt Arøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

2.
Barlindfjell X 106 978.910 - Y 50 389.300 234 bolt Trollvann
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,92 meter.

3.
Bekkedalen X 97 847.84 - Y 59 246,13 78 bolt Kragerø
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,45 meter.

4.
Bjerkeset X 96 940.20 - Y 55 236.98 90 bolt Kragerø
  Bardunsignal over bolt. Kom. pol. punkt på det høyeste sted sør for huset til Bjerkeset. Høyde fra topp bolt til topp kors 1,92 meter. Nytt signal 1973. 2 meter høy, 3x3 med kors.

5.
Bjørndalsheia X 110 302.160 - Y 51 883.890 245 borehull -
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,14 meter.

6.
Bjørndalskollen X 99 952.22 - Y 54 445.68 104 borehull Årøsvingen
  Bardunsignal over borehull på høyeste knaus rett opp og nordvest for gården Bjørndalen. Høyde fra fot signal til topp kors 4,01 meter.

7.
Bjønnknuten X 105 839.320 - Y 48 619.560 303 bolt Trollvann
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av markert kolle. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,98 meter.

8.
Brannknuten X 96 387.83 - Y 51 039.23 212 bolt Lindheim
  Tresignal over bolt på høyeste punkt sør på toppen. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,94 meter.

9.
Brunåsen X 98 705.71 - Y 55 041.91 165 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt ikke på høyeste punkt, men omlag 2 meter lavere og 40 meter lenger øst. Jernbolt av ukjent opprinnelse ca 10 meter nordenfor. Høyde fra topp bolt til topp kors 8,74 meter.

10.
Buttebåen lykt X 96 034.80 - Y 60 225.60 6 lykt Kragerø
  -

11.
Byttekollen X 92 941.92 - Y 52 685.42 142 bolt Barland
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,97 meter.

12.
Bortøyknuten X 99 788.59 - Y 61 903.21 69 bolt Borteid
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,94 meter. Nytt signal 1978, høyde 2,50 meter.

13.
Daperheia X 92 059.38 - Y 59 713.69 70 bolt Tonstøl
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt av knaus sør -sørvest for Myra gårdene. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,48 meter

14.
Djupodden lykt X 96 045.12 - Y 69 046.41 16 lykt Jomfruland syd
  -

15.
Dypsundholmen X 95 483.52 - Y 54 044.58 35 bolt Litangen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt nordligst på toppen av nordre holme. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,93 meter. Nytt signal 2. juni 1980.

16.
Dobbefjell X 91 444.01 - Y 51 258.81 117 bolt Barland
  Tresignal over bolt på den midtre av de tre toppene, på den ellers jevnhøye ryggen. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,92 meter.

18.
Dønnevikheia X 96 235.60 - Y 63 695.77 54 bolt Bærøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på trebar knause nord- nordvest for Dønnevika og omtrent rett nord for Dønnevik gårdene. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,95 meter.

19.
Ellevsbåen X 102 258.046 - Y 69 715.821 3 varde Eksefjorden
  -

20.
Enggrav X 97 536.76 - Y 58 809.30 85 bolt Kragerø
  Tårn over bolt. Kom. pol. punkt på høyeste punkt ved huset til journalist Enggrav. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,87 meter.

21.
Flesa X 103 719.715 - Y 72 233.683 11 varde -
  -

22.
Fluer lykt X 101 791.971 - Y 67 865.778 6 lykt Eksefjorden
  -

23.
Fløyfjellet X 101 496.57 - Y 64 520.70 103 bolt Langøy
  Tresignal over bolt på høyeste topp mot sørvest mellom Langøy hovedgård og Bærmyra. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,95 meter.

24.
Galeiodden lykt X 96 909.68 - Y 59 907.00 6 lykt -
  -

27.
Gumøyknuten X 98 647.46 - Y 63 451.18 113 bolt Borteid
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,90 meter. Signalisert 1. september 1980.

28.
Gunnarsholmen X 96 669.06 - Y 59 255.75 17 kule -
  -

29.
Gunnulfsåsen X 94 713.71 - Y 59 615.47 85 bolt Stabbestad
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av åsen sørøst og opp for veien og Gunnulfstjern. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,58 meter. Nytt signal 1973, 3 meter høy med kors.

30.
Gustulsheia X 101 053.45 - Y 56 257.50 148 bolt Bufjell
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,95 meter.

31.
Harstokkheia X 103 208.11 - Y 53 532.770 125 bolt Wåsjø
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

32.
Havfjell X 102 372.09 - Y 56 860.38 172 bolt Bufjell
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

33.
Hegrefjell X 101 477.76 - Y 61 734.78 100 bolt Dyvika
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

34.
Heibønuten X 93 882.57 - Y 57 221.17 136 bolt Espehalsen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

35A.
Hesten X 90 291.54 - Y 55 944.450 103 bolt Haslum
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

35B.
Hesten sør X 89 939.34 - Y 56 237.06 89 bolt Haslum
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

36A.
Hesttjennknuten X 97 400.03 - Y 52 320.21 231 bolt Kilsfjorden
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

36B.
Hesttjennknuten X 97 405.688 - Y 52 316.93 231 gml. bolt Kilsfjorden
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

37.
Holmenkollen X 102 541.16 - Y 64 068.94 64 bolt Langøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

38.
Holt X 99 953.61 - Y 52 132.10 87 bolt Kil
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på vestligste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,51 meter.

39.
Hovstølfjell X 104 247.080 - Y 49 571.220 273 bolt Hovstøl
  Tresignal over bolt på høyeste punkt opp og nordøst for Hovstølen. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,96 meter.

40.
Huldalsheia X 105 709.72 - Y 58 879.84 119 bolt Bakkevannet
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av kollen. Mellom Huldalen og Moen ut mot Hullvann. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,96 meter.

41A.
Husfjell X 106 065.410 - Y 56 616.400 218 bolt Langsjø syd
  Tresignal over bolt på høyeste punkt.

41B.
Husfjell sør X 105 351.38 - Y 55 887.97 189 kors Ødegården
  Tresignal.

42.
Hølsknuten X 89 670.39 - Y 47 094.91 177 bolt Hølsknuten
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på den østligste av de to toppene. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,34 meter.

43.
Høybuheia X 100 957.49 - Y 57 318.52 82 bolt Bufjell
  Tresignal over bolt på høyeste topp omlag 200 meter vest og opp for parsellen Høybø. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,95 meter. Nytt signal 1973, 2,5 meter høyt med kors.

44.
Jomfruland fyr X 96 886.999 - Y 69 888.509 51 fyr Jomfruland
  -

45.
Jomfruland ga fyr X 96 871.60 - Y 69 871.81 18 fyr Jomfruland
  Fyrtårnets høyde er 20,37 meter.

46.
Kalstad X 97 819.94 - Y 58 282,39 45 bolt Kragerø
  Bardunsignal over bolt ca 20 meter nord- nordvest for kraftledningsstolpe nr. 7 sør for Kalstad skole og rett opp for 40 km skilt. Høyde fra topp bolt til topp kors 2,93 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

47.
Kalven X 95 871.49 - Y 59 044.63 35 bolt Stabbestad
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,99 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

49.
Kilsåsen X 99 693.84 - Y 53 457.75 129 bolt Kil
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på norsenden av åsen. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,98 meter.

50.
Kjøpmannsskjær X 99 246.38 - Y 62 687.51 0 sjømerke -
  -

51.
Kolberget X 90 501.12 - Y 58 502.05 63 bolt Portør
  Tresignal over bolt på den nordligste av de to jevnhøye knausene på toppen. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,46 meter. Nytt signal 2000.

52.
Kragerø kirke X 97 382.46 - Y 59 362.59 51 kule Kragerø
  -

53.
Kritmyrknuten X 87 355.02 - Y 53 042.40 112 bolt Leivann søndre
  Tresignal over bolt på høyeste punkt nord for gården Engemyr. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,46 meter.

54.
Kulekollen X 100 840.78 - Y 52 783.88 142 bolt Tyvann
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,93 meter. Nytt signal 1977.

55.
Landsverkfjell X 104 053.12 - Y 55 703.43 148 bolt Ødegården
  Bardunsignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,95 meter.

57.
Lindtvedtheia X 98 053.00 - Y 57 171.68 105 bolt Åtangen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt 5-6 meter nordøst for kraftledningsstolpe. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,97 meter. Nytt signal 1992. Høyde 2,80 meter.

58.
Lovisenbergkollen X 100 100.33 - Y 59 217.47 186 bolt Langtanghalvøya
  Tresignal over bolt omlag 100 meter sørvest og 2-3 meter lavere enn høyeste knause. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,91 meter.

59.
Lyngdalsknuten X 98 969.20 - Y 53 409.28 134 bolt Kil
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,97 meter.

60.
Lyngås X 98 160.62 - Y 58 604.99 31 bolt Kragerø
  Tresignal over bolt på den lille, men markerte knausen mellom huset og innkjørselen til ordfører Midgårds villa "Lyngås". Høyde fra topp bolt til topp kors 2,95 meter.

63.
Mefjordskjær X 98 291.059 - Y 69 345.374 6 varde Jomfruland
  -

65.
Mosholmen X 103 029.577 - Y 70 649.985 29 bolt Stråholmen nord
  Bardunsignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 2,73 meter.

66.
Mørjeheia X 92 959.71 - Y 50 192.56 212 bolt Mørland
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,43 meter.

67.
Måneliheia X 100 247.66 - Y 56 767.60 73 kors Årøsvingen
  Bardunsignal over borehull på høyeste punkt. Høyde fra fot signal til topp kors 2,40 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

68.
Naus V X 92 815.69 - Y 64 798.15 0 varde Jonsgrunn
  -

69.
Portør X 89 917.20 - Y 60 354.82 22 bolt Portør
  Bardunsignal over bolt på høyeste punkt omlag 50 meter nord for veien ved Portør. Høyde fra topp bolt til topp kors 2,15 meter. Nytt signal 17. juli 1980.

70.
Portør vakthus X 90 033.18 - Y 60 600.07 23 vakthus Portør
  -

71.
Rambergheia X 96 136.79 - Y 61 408.65 62 bolt Bærøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,97 meter. Signalisert 14. august 1980.

72.
Ramnåskollen X 98 940.26 - Y 48 773.00 168 kors Mo
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt østligst på toppen. Signalhøyde ca 8,90 meter.

73.
Rauane X 93 011.85- Y 64 063.81 13 bolt Jonsgrunn
  Tresignal over bolt på høyeste punkt omlag 4 meter nordvest for gammel vakthytte. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,88 meter. Signalisert 19. august 1980.

75.
Reselveren X 102 044.210 - Y 50 334.76 248 bolt Reselveren
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,95 meter.

76.
Rolighetsknuten X 101 186.83 - Y 67 069.56 78 bolt Langøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på østenden av Gumøy, rett opp og vest for Roligheten. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,64 meter.

77.
Røddalsheia X 100 500.34 - Y 56 559.64 108 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,95 meter. Nytt signal 1973, 2,5 meter høyt med kors.

80.
Sannidal kirke X 99 735.93 - Y 50 785.78 106 kule -
  -

81.
Siljefjell X 103 110.260 - Y 52 670.200 184 bolt Tyvann
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,43 meter.

83.
Skaddehalsen X 93 720.72 - Y 67 481.68 3 sjømerke Jomfruland syd
  Sjømerke. Høyde fra fot sjømerke til topp sjømerke 12,55 meter.

84.
Skarbuheia X 101 405.86 - Y 58 373.20 66 bolt Skarbo
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av markert knause nord- nordvest for kjettingfabrikken og nord- nordvest for sagbruket. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,45 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

85.
Skarholmen X 98 841.41 - Y 60 752.72 24 kule Langtanghalvøya
  -

86.
Skarknuten X 99 207.16 - Y 51 887.98 134 bolt Kil
  Tresignal over bolt på den høyeste og nordligste kolle ut mot Lofthaug gårdene. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,46 meter. Nytt signal 1977.

87.
Skardalsknuten X 88 140.32 - Y 56 410.43 56 bolt Bjørkeskjær
  Bardunsignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,95 meter.

88.
Sjømannsheia X 92 215.71 - Y 54 511.88 139 bolt Støle
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt sørligst på toppen. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,93 meter.

89.
Skjæringa X 103 111.32 - Y 58 134.90 103 bolt Skarbo
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 5,94 meter.

90.
Skjærsjøknuten X 104 385.08 - Y 59 971.89 170 bolt Hullvann
  Tårn over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 10,74 meter.

92.
Skumpheia X 96 685.35 - Y 49 067.92 178 bolt Lindheim
  Tresignal over bolt på høyeste punkt ca 17 meter sør for kraftledning og ca 40 meter sør- sørvest for mast nr. 56. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,96 meter.

93.
Skåtøy kirke X 96 054.65 - Y 62 937.28 45 kule -
  -

94.
Slettefjell N X 101 591.98 - Y 47 535.52 263 bolt -
  Tresignal over bolt ikke på høyeste punkt, men på en knaus omlag 300 meter sørøst og ubetydlig lavere. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,93 meter.

95.
Slettheifjell X 88 871.37 - Y 49 500.81 173 bolt Hansjø
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på åsryggen opp og nord for den nedlagte gården Sletthei. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,93 meter.

96.
Speiderfjellet X 100 648.58 - Y 53 590.27 106 bolt Kil
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av kollen opp og nordvest for Sannidal veikryss. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,58 meter.

97A.
Stangskjær X 91 744.42 - Y 62 865.04 8 varde Strømtangen
  Varde

97B.
Stangskjær øst X 91 854.27 - Y 63 455.84 4 varde -
  Varde.

98.
Stavseng fyr X 95 163.00 - Y 61 696.33 28 lykt Stavseng
  Lykt.

99A.
Storfjell X 97 503.80 - Y 47 482.07 259 bolt Bråtvannsdalen
  Toppsignal på høyeste topp. Bolt 11,69 meter nord- nordvest for signalet. Høyde fra topp bolt til topp kors 8,18 meter.

99B.
Storfjell X 97 498.12 - Y 47 492.28 259 kors Bråtvannsdalen
  Toppsignal på høyeste topp. Bolt 11,69 meter nord- nordvest for signalet. Høyde fra topp bolt til topp kors 8,18 meter.

100.
Storkollen X 96 982.80 - Y 57 410.40 154 bolt Åtangen
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,98 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

101.
Stormyrknuten X 90 787.08 - Y 52 779.54 163 bolt Leivann
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,94 meter.

102.
Strandkollen X 99 368.23 - Y 56 131.86 84 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,93 meter.

103.
Strandskogen X 99 315.08 - Y 56 552.28 67 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt på den markerte knausen lengst sør på høyderyggen. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,95 meter.

104.
Strømtangen fyr X 93 595.22 - Y 62 322.77 13 lykt Strømtangen
  Lykt.

105.
Stråholmen X 100 881.816 - Y 72 972.080 12 bolt Stråholmen syd
  Tresignal over bolt på knausen øst for bebyggelsen. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,93 meter. Signalisert 7. desember 1989. 2,5 meter signal.

106.
Stråholmsteinen X 103 207.407 - Y 75 272,603 18 bolt Stråholmsteinen
  Sjømerke.

107.
Styrmannsholmen X 89 949.88 - Y 60 814.76 16 varde -
  Varde.

108.
Svenskeholmen X 95 934.39 - Y 66 519.19 13 bolt Østre Rauane
  Bardunssignal over bolt på høyeste topp like opp og nord for hvitmalt hytte. Høyde fra topp bolt til topp kors 1,94 meter.

109.
Svenumkollen X 106 919.83 - Y 52 761.62 196 bolt Svenum
  Tresignal over bolt på høyeste topp. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,88 meter.

110.
Svineryggen X 98 578.599 - Y 67 389.215 50 bolt Arøy
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på Oterøya. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,93 meter. Signalisert 13. august 1980, 2,5 meter.

112.
Taubaneåsen X 100 024.79 - Y 55 336.42 125 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt omlag 30 meter nord for taubanen fra vadfoss. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,43 meter.

113.
Tjuvhellerknuten X 89 323.70 - Y 54 659.46 106 bolt Haslum
  Tresignal over bolt på den markerte knuten sørligst på heidraget. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,94 meter.

114.
Tollhommen X 90 298.49 - Y 51 261.93 187 bolt Leivann
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,95 meter.

115.
Tordenskjold Høgev X 94 432.08 - Y 66 011.55 14 bauta Østre Rauane
  Bauta Høgevarde.

116.
Tryttjernheia X 107 480.21 - Y 55 565.00 215 bolt Langskjø syd
  Tresignal over bolt i avdekket fjell ca 60 meter sørvest for høyeste punkt og 8-9 meter øst for sørøstre fundament for kraftledningsmast. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,94 meter.

117.
Tverrdalsknuten X 85 597.80 - Y 55 614.88 40 bolt -
  Tresignal over bolt på høyeste loklae punkt sør på høydedraget. Omlag 300 meter øst- nordøst for Gjernes. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,92 meter.

118.
Urbergsheia X 94 114.77 - Y 49 048.28 154 bolt Breivann
  Tresignal over bolt på høyeste punkt på åsryggen nord for Urberg. Høyde fra topp bolt til topp kors 7,93 meter.

119.
Valberg X 98 651.57 - Y 58 718.51 19 bolt Langtanghalvøya
  Tresignal over bolt på knausen ca 10 meter vest for veien ut til Valberg, der denne snor seg langs damkanten og ca 50 meter ves- nordvest for kranhuset. Nytt signal 1974, 3 meter høyt med kors.

120.
Valefjell X 105 010.12 - Y 47 726.95 329 bolt -
  Tresignal over bolt på høyeste punkt. Høyde fra topp bolt til topp kors 5 meter.

121.
Varden N X 93 877.41 - Y 60 788.50 79 bolt Stabbestad
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av knausen opp og øst for husene på gården Løvdalen. Høyde fra topp bolt til topp kors 6,17 meter.

123.
Veten X 96 756.73 - Y 59 664.34 51 bolt Kragerø
  Bardunsignal over bolt på høyeste punkt på Kragerøya. Høyde fra topp bolt til topp kors 2,42 meter. Nytt signal 1973, 2 meter høyt med kors.

125.
Ørnheia (Berg) X 98 505.75 - Y 57 629.33 86 bolt Langtanghalvøya
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt øst på heia. Heia ender i en mer markert høyere topp lenger vest. Høyde fra topp bolt til topp kors 3,94 meter.

126.
Øyfjellheia X 92 902.54 - Y 47 078.93 219 bolt Øyfjell
  Tresignal over bolt på høyeste punkt omlag 30 meter nord for lavspentlinje. Høyde fra topp bolt til topp kors 9,10 meter.

127.
Årøknuten X 99 384.16 - Y 55 499.74 66 bolt Årøsvingen
  Tresignal over bolt på høyeste punkt av markert knause på vestsiden av veien til Fagerli. Høyde fra topp bolt til topp kors 4,00 meter.

128.
Åsen X 100 512.76 - Y 50 794.63 195 bolt Mo
  Tresignal over bolt på høyeste lokale punkt østligst på toppen, nord for Sannidal kirke. Signalhøyde ca 8 meter.

NYE PUNKTER:
129.
Snøås X 97 323.82 - Y 58 024.38 - bolt -
  Bolt i fjell.

130.
Sjåen X 97 151.53 - Y 56 312.91 174 spir -
  Linkmast, toppspir.

131.
Matløsholmen X 100 803.801 - Y 58 587.185 16 - -
  pp 1590. Signal 2000 i Hellefjorden.

132.
Teineskjær X 95 171.764 - Y 55 555.305 3 bolt -
  pp 1463. Signal 2000 i Kilsfjorden.

133.
Hesthue X 94 664.179 - Y 62 123.434 - - -
  pp 2270.

134.
Skrubben X 96 693.08 - Y 59 052.36 26 - -
  pp 1208. Signalisert.

135.
Valeberg X 98 536.02 - Y 59 232.66 81 - -
  pp 1854.

136.
Midtgårds hus X 96 724.258 - Y 58 162.539 65 - -
  pp 1100. Signalisert.

137.
Brunsvikberget X 89 719.925 - Y 59 320.058 - - -
  pp 2277. Signalisert.

138.
Kolstangen X 89 214.513 - Y 59 458.502 15 - -
  pp 2274. Signalisert.

139.
Jesperkollen X 96 860.79 - Y 67 149.43 30 - -
  pp 1807.

140.
Hellesengkollen X 96 924.427 - Y 65 630.675 36 - -
  pp 1815.

141.
Rytterholmen X 98 126.00 - Y 64 985.02 22 - -
  pp 1812.

142.
Høyholmen X 98 801.22 - Y 66 040.92 18 - -
  pp 1810