Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BruntangenBruntangen er et gammelt bosted som ligger ved Portørveien. Dette lille bruket som alle andre i området har utgått fra Levang. Fastboende tror navnet betyr "den brente tangen", fordi det en gang har vært brann på stedet. Det er funnet brente trestokker i jordene på Bruntangen.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Gammel bøye ytterst på Bruntangen.
   

Flora ved Bruntangen.

Huset på Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.

Bruntangen.
   
kartutsnitt kartutsnitt