Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BrattøyBrattøy ligger i Kilsfjorden med høyeste punkt på 79 m.o.h. Det er en markert topp med god utsikt til Dypsundholmene og mot Tåtøy. Navnet Brattøy kommer kanskje av denne toppen som blir kalt for Brattøykollen og som er svært bratt. Kollen er nå blitt fredet. Tidligere stod det en værhane på toppen og fra Frøvik kunne de alltid se vindretningen. Det har også vært fastboende på Brattøy, det var en mann som het Erik Brattøy.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


   

Brattøy.

Fra toppen av Brattøy.

Brattøy.

Brattøy.

Brattøy.

Selen.

Brattøy.

Brattøy.

Brattøy.

Brattøy sett fra Grønnåsen.
   
kartutsnitt kartutsnitt kartutsnitt