Søk i www.turer.no via Google:

Bestilling av kartUnike turkart med gamle stedsnavn, kartene er tegnet i Illustrator, stiene er gått opp med
GPS og tegnet inn. Kan printes ut i alle størrelser og papirkvaliteter + PP film (tåler vann).

Priseks. A4 210x297 mmáKr. 150,- / A3 297x420 mmáKr. 350,- / A2 420x594 mmáKr. 450,-


A3 sending: Porto + emballasje (firkantrør) Kr. 79,- kommer i tillegg


Kart over Hullvann (perfekt for padling)
 


Send epost til morten@turer.no eller tlf. 476 81 678