Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BastautjennBastautjenn er en flott liten tjenn mellom Gustuskollene og Bastaufjell. Flott turområde.

Kart 1712 IV Kragerø 1:50000 eller Turkart Kragerø


Bastautjenn.

Bastautjenn.

Bastautjenn.

Bastautjenn.

Bastautjenn.