Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Bastaufjell182 m.o.h. Øverste bilde ser vi mot byen. Nederste bilde ser vi litt av gården Bufjell. Har ikke funnet noen stier over Bastaufjell.

Kart: 1712 IV Kragerø 1:50 000
eller Kragerø Turkart