Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Barlindknuten222 m.o.h. Her er det bedre utsikt enn på nabotoppen Hesttjennknuten. For å komme hit kan man ta stien som går til Hesttjenn. Midt på nederste bilde ser vi Tåtøy og bilde til høyre ser vi Barlindtjenn langt der nede.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Kragerø Turkart
tilbake kartutsnitt